مزیت‌های ادامه تحصیل در هنرستان

در مطلب زیر مزیت‌های ادامه تحصیل در رشته‌های هنرستان ارائه شده است.

مزیت‌های ادامه تحصیل در هنرستان

مزیت های ادامه تحصیل در هنرستان

1- تنوع رشته های هنرستان ها نسبت به رشته های دبیرستان خیلی بیشتر است .

2- هم زمان آموزش های تئوری یادگیری عملی نیز صورت می گیرد.

3- امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر راحت تر است.

4- بازار کار مناسب برای دانش آموزان حتی قبل از فارغ التحصیل شدن وجود دارد.

5-روحیه تعاون و همکاری دانش آموزان به خاطر انجام کارهای گروهی در کارگاه بیشتر است .

6- دانش آموزان با انجام کارهای عملی اعتماد به نفس بالاتری دارند .

7- با گذراندن واحد کارورزی ٬ آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار دارند .

8- دانش آموزان هنرستانی در آینده یک تولیدکننده هستند .

9- کم شدن یک سال زمان تحصیل از مزایای دیگر دانش آموزان هنرستانی است.

10- دانش آموزان هنرستانی یک سال زودتر وارد دانشگاه ٬ بازار کار ٬ اجتماع و ... می شوند.

11- بیشتر ساعات درسی هنرستان ها عملی می باشد.

12- در هنرستان ها خلاقیت ها و استعدادهای دانش آموزان شکوفا می شود.

13- توجه مسئولین نظام ٬ سرمایه گذاری روی هنرستان ها است.

14- دانش آموزان هنرستانی بعد از فارغ التحصیلی می توانند از وام های خود اشتغالی استفاده نمایند .

15- دانش آموزان هنرستانی می توانند احتیاجات خود وخانواده را برآورده نماید

16- دانش آموزان هنرستانی با حداقل امکانات می توانند حداکثر کارایی و درآمد زایی را داشته باشند

17- دانش آموزان هنرستانی بدلیل اینکه بایستی در کارگاه ها نظم و دقت کافی را داشته باشند لذا نظم پذیری بالاتری دارند

18- دانش آموزان هنرستانی نقش بسیار مهمی در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال زایی دارند.

19- دانش آموزان هنرستانی خود باوری بالاتری دارند.