صنعت و بازارکار و شاخه‌های مختلف رشته نقشه برداری

در مطلب زیر توضیحاتی در خصوص صنعت و بازارکار رشته نقشه برداری ارائه شده است.

صنعت و بازارکار و شاخه‌های مختلف رشته نقشه برداری

صنعت و بازارکار و شاخه های مختلف رشته نقشه برداری

 
اغلب افراد رشته‌ي نقشه‌برداري را نمي‌شناسند و يا آن را به اشتباه همان نقشه‌کشي مي‌دانند.نقشه انسان‌ها را به تدبير و تفکر دعوت نموده و قبل از هزينه کردن، حرکت کردن و جابجائي، انسان را متوجه بررسي ابعاد مختلف کارش مي‌کند.
نقشه‌برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم، توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي  صفحه افقي نمايش مي دهد. پيشرفت علوم و نياز جامعه بشري به بهره‌گيري از منابع زيرزميني، زميني، دريايي و هوايي سبب پيشرفت و توسعه علم نقشه‌برداري شده است .در دهه‌ي اخير  با ورود کامپيوتر و ماهواره به عرصه‌ي نقشه‌برداري، اين علم در آستانه رشد و تحولي عظيم قرار گرفته است، به نحوي که انجام هر نوع فعاليت در زمينه‌‌هاي عمراني، اقتصادي، کشاورزي و نظامي بي نياز از علوم نقشه‌برداري نيست.

 

هنرجويان رشته نقشه‌برداري مهارت لازم را براي تهيه نقشه، تهيه‌ی پروفيل‌هاي طولي و عرضي، ترازيابي، برداشت و پياده کردن نقاط، کار با نرم‌افزارهاي نقشه‌برداري، نحوه‌ی انجام محاسبات مربوط به عمليات و کار با دوربين‌ها و تجهيزات پيشرفته‌ی نقشه‌برداري و .... را کسب مي‌کنند.

زمينه‌هاي شغلي رشته‌ي نقشه‌برداري
دانش‌آموختگان رشته‌ي نقشه‌برداري مي‌توانند در مشاغل متنوعي به فعاليت بپردازند. در اينجا به نمونه‌هايي از اين گونه مشاغل اشاره مي‌شود:
الف) مشاغل وابسته به ادارات و ارگانهاي دولتي 
 - 
اداره راه و ترابري 
 - 
سازمان آب و برق 
 - 
شرکت راه آهن  
 - 
اداره جهاد کشاورزي 
 - 
دفاتر فني ادارات و سازمان‌ها 
 - 
اداره ثبت اسناد و املاک 
 - 
سازمان آموزش و پرورش جهت تدريس

 - سازمان آموزش فني و حرفه‌اي 
 - 
مجموعه شرکت نفت و ادارات تابعه 

 

ب) مشاغل وابسته به بخش خصوصي 
-
شرکت‌هاي مجري طراحي و احداث راه، جاده و بزرگراه و باند فرودگاه و ... .
جهت انجام فعاليت‌هاي :
تهيه پروفيل‌هاي طولي و عرضي و محاسبه حجم عمليات خاکي مسير، پياده کردن قوس‌هاي افقي و قائم مسير و .... . 
- شرکت‌هاي مجري طراحي و احداث سازه‌هاي هيدروليکي مانند: سدها، کانال‌هاي آب رساني و...  .
- شرکت‌هاي مجري طراحي و احداث پل و سازه‌هاي مرتبط.
- شرکت‌هاي پيمانکاري طراحي و احداث ساختمان وابنيه فني . 
- دفاتر فني مهندسين مشاور و طراح و ...........

 


مطالب مرتبط