تشویق کودکان در تغییر رفتار آنها نقش مهمی دارد

تشویق کودکان در تغییر رفتار آنها نقش بسیار مهمی دارد، بنابراین با پاداش دادن به رفتارهای قابل قبول کودک، می‌توانیم باعث تقویت و تثبیت و نهایتا یادگیری رفتار مطلوب در وی شویم.

تشویق کودکان در تغییر رفتار آنها نقش مهمی داردجعفر بای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارکرد: تشویق، جایگاه مهمی در اصول تربیتی در کودکان دارد. یکی از بهترین راه‌ها برای تشویق کودک به رفتارهای خوب، استفاده از جایزه دادن است.

وی افزود: پاداش دادن به رفتارهای مثبت کودک،از طریق علاقه نشان دادن،ابراز صمیمیت ولبخند،نوازش ودر آغوش کشیدن از ساده ترین ودر عین حال تاثیر گذارترین روش تشویق است.

این آسیب شناس در پایان گفت: جایزه یکی از پاداش های نیرومند است که می تواند برای تغییر رفتار مورد استفاده قرار گیرد، تشویق باید به نوعی باشد که تصویر واقعی عمل کودک را نشان دهدونباید شکلی اغراق آمیز و غیرواقعی بگیرد.

منبع :