افراد جسور بخوانند

افرادی جسور هستند که بدون تضییع حقوق دیگران، از حق خود دفاع می‌کنند.

افراد جسور بخوانند


سارا فغانپور، روانشناس درگفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه رفتار جرات مندانه یک رفتار بین فردی است، اظهار داشت : افراد جسور دارای افکار رک و ابراز احساسات صادقانه هستد که اگرچه توانایی بیان نظرات بدون حاشیه و بدور از اظطراب را دارند، اما در مواقعی هم پرخاشگرانه و منفعلانه عمل می کنند

وی تصریح کرد : اگرچه رک گویی و جسارت، در عملکرد بهتر و موفقیت نقش بسزایی دارد اما باید به خاطر داشته باشیم که در دفاع از حق خود ، اسایش دیگران را نیز مد نظر قرار دهیم

فغانپور ادامه داد: رفتار جرات مندانه گونه‌ای از ارتباط است که در آن هر احساسی بجز اضطراب به‌راحتی ابراز شده و نتیجه آن حرکت به سوی اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران است.

این روانشناس با بیان اینکه نباید رفتار پرخاشگرانه را با رفتار جسورانه اشتباه گرفت، افزود: گاهی دیده می شود که برخی از افراد با تهدید و توهین سعی در به کرسی نشاندن حرف خود دارند و در توجیه  رفتار خود، رک گویی را بهانه میکنند

وی در خصوص رفتار های منفعلانه گروهی دیگر عنوان کرد: در این گونه ارتباط ، افراد  پس از ابراز نظر ، در مقابل اعتراضات دیگران ضعیف عمل کرده و سعی می کنند حقوق شخصی خود را به نفع طرف مقابل نادیده بگیرند

فغانپور در پایان گفت: باید باور داشته باشیم که همه نظرات ارزشمند بوده و با بهبود بخشیدن به توانایی تصمیم گیری، هم حق خود و هم حقوق دیگران را حفظ کنیم.

منبع :