دو استاد دانشگاه خوارزمی در زمره یک درصد دانشمندان بر‌تر جهان

دو استاد دانشگاه خوارزمی در زمره یک درصد دانشمندان بر‌تر و نخبگان علمی جهان قرار گرفته‌اند.

دو استاد دانشگاه خوارزمی در زمره یک درصد دانشمندان بر‌تر جهان

دو استاد دانشگاه خوارزمی در زمره یک درصد دانشمندان بر‌تر و نخبگان علمی جهان قرار گرفته‌اند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از ایلنا بر اساس داده‌های منتشر شده از پایگاه طلایه‌داران علم تامسون رویترز، آقایان زنده یاد دکتر حسین آقا بزرگ، استاد فقید دانشکدهٔ شیمی و دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی، استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی در زمره یک درصد بر‌تر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته‌اند.

پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) بر اساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران به ارائهٔ فهرستی از دانشمندان بر‌تر دنیا می‌پردازد و هر دو ماه یک بار بر اساس آخرین تحولات در شبکهٔ علم بین الملل روزآمد می‌شوند. معیار انتخاب پژوهشگران بر‌تر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و حوزه‌های موضوعی ۲۲ گانه است. بر همین اساس، پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شدهٔ خود، بالا‌ترین استناد را داشته‌اند، مرتب سازی و سپس یک درصد بر‌تر در حوزه‌های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان بر‌تر در نظر گرفته می‌شوند.

منبع :

مهلا کاشانی