تدوین اقدامات ملی برای سند راهبردی نخبگان

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان گفت: تاکنون سیاست‌های اجرایی برای ۱۸ اقدام ملی سند راهبردی نخبگان به تصویب رسیده و برخی از آنها در حال اجرا است.

تدوین اقدامات ملی برای سند راهبردی نخبگان

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان گفت: تاکنون سیاست‌های اجرایی برای ۱۸ اقدام ملی سند راهبردی نخبگان به تصویب رسیده و برخی از آنها در حال اجرا است.

تدوین اقدامات ملی برای سند راهبردی نخبگان


به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، آریا الستی در یازدهمین نشست شورای ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان گفت: بعد از تصویب سند راهبردی در امور نخبگان و ایجاد زمینه‌های لازم اجرایی‌شدن آن توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.

وی افزود: اجرایی شدن سند راهبردی کشور در امور نخبگان از تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب است و از سوی دیگر نیز رئیس‌جمهور بر انجام دقیق اقدامات آن با استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و دیگر بخش‌های کشور تأکید دارد.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد برای اجرایی‌سازی سند راهبردی نخبگان نیازمند اصلاح ساختار بود، تصریح کرد: در اولین گام با راه‌اندازی ستاد اجرایی‌سازی این سند در ذیل بنیاد ملی نخبگان، سازوکار اجرایی‌شدن فراهم شد.

الستی گفت: در این ستاد پنج کمیسیون شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی، توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان اسلامی-ایرانی، زمینه‌سازی برای اثرگذاری افراد و گروه‌های نخبه در جامعه، ارتقاء نظام سیاست‌گذاری و مدیریت امور نخبگان و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی مرتبط با نظام نخبگانی تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون سیاست‌های اجرایی برای ۱۸ اقدام ملی به تصویب رسیده و برخی از آنها در حال اجرا است که موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است و در برخی دیگر نیز نیاز به تعامل و همکاری بیشتر بین‌دستگاهی است.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان افزود: به عنوان نمونه در طرح شهاب همکاری و تعامل وزارت آموزش‌وپروش با بنیاد ملی نخبگان سبب شد این طرح به بهترین نحو ممکن اجرا شود که البته برای اجرای آن در سطح ملی باید برخی مسائل مانند تأمین هزینه‌ها در ردیف بودجه لحاظ شود.

الستی با بیان اینکه اقدامات اولویت‌دار سند راهبردی نخبگان در سال ۹۵-۹۴ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: براساس این سند بنیاد ملی نخبگان پیش از اقدام باید سیاست اجرایی آن را طراحی کند. به عبارت دیگر بایدها، نبایدها و قیدها باید کاملاً مشخص و مدون باشد.

وی عنوان کرد: همچنین شاخص و معیار هر برنامه از پیش تعیین شود تا بر مبنای آن بتوان در پایان هر سال فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده را ارزیابی کرد.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان گفت: شاخص‌‌های ارزیابی نیز در بستر همفکری و تعامل نهادها با بنیاد ملی نخبگان تعیین می‌شود. در نهایت هر اقدام برای اجرایی‌شدن به نهاد مربوطه ابلاغ می‌شود و نهاد مذکور مطابق با سند و در تعامل با بنیاد برنامه خود را ارائه و اجرا می‌کند.

الستی تاکید کرد: این درحالی است که ارزشیابی نهایی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌پذیرد.

منبع :

مهلا کاشانی