برگزاری دوره‌های آموزشی برای دواطلبان آموزگاری نهضت سوادآموزی

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: آموزش به آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی برای پیشگیری در حوزه‌های بهزیستی، رفاه وتامین اجتماعی وبنابرنیازهای موجود ارائه می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای دواطلبان آموزگاری نهضت سوادآموزی

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: آموزش به آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی برای پیشگیری در حوزه‌های بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی و بنابر نیازهای موجود ارائه می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، وحیده نگین در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی و سازمان نهضت سوادآموزی گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور است، این وزارتخانه جامعه هدف متعددی دارد که در بین این جامعه زنان و مردان کارگری وجود دارند که از سطح سواد پایینی برخوردار هستند.

وی افزود:  بین سطح سواد افراد و دچار شدن به آسیب‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد، طبق آماری که سال گذشته اعلام شد، تعداد کثیری از افرادی که در تصادفات جاده‌ای دچار معلولیت شده‌اند، از افراد کم سواد جامعه بوده‌اند. به عبارت دیگر یکی از علل بروز تصادفات جاده‌ای کم‌سوادی و آموزش پایین افراد بوده است.

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین این موسسه و سازمان نهضت سوادآموزی گفت: براساس این تفاهم‌نامه محتوای آموزشی ساده‌نویسی شده و در حوزه آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شود. امیدوارم طبق این تفاهم‌نامه بتوانیم اقدامات بزرگی برای کم‌سوادان انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که حوزه فعالیت وزارت کار و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی خدمات اجتماعی بوده، تاکید توانمندسازی بیشتر روی حوزه‌های اجتماعی است. با توجه به اینکه بسیاری از افراد کم سواد جامعه می‌توانند دچار معضلات اجتماعی شوند، این آموزش‌ها با هدف پیشگیری در حوزه‌های بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی و بنا بر نیازهای موجود ارائه می‌شود. بیش از سه هزار مدرس در حوزه روانشناسی بهزیستی و اجتماعی در این موسسه مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از افراد کم سواد که دچار مشکلات اجتماعی هستند این موسسه با نیازی که سازمان نهضت سوادآموزی اعلام می کند آموزش های کوتاه مدتی برای آموزش دهندگان این سازمان با محتوای آموزشی فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد کرد تا آن ها به سواد آموزان ارایه دهند

منبع :مهلا کاشانی