تاثیر آرای دانشجویان در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در رتبه‌بندی خوابگاه‌های این دانشگاه‌ها خبر داد.

تاثیر آرای دانشجویان در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در رتبه‌بندی خوابگاه‌های این دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش دکتر جلال جواد نژاد در گفت و‌گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،با اشاره به تدوین سند خوابگاه مطلوب، اظهار کرد: بر اساس سند خوابگاه مطلوب، نظام اعتبار سنجی خوابگاه‌های موجود دانشگاه های علوم پزشکی طراحی شد، در این راستا 77 شاخص کلان از مجموعه عوامل و فعالیت‌های مرتبط به خوابگاه از جمله بحث های ایمنی،نیروی انسانی و... تعیین شده است و عملکرد خوابگاه‌ها باید بر اساس این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی از تشکیل کمیته ای برای بررسی شاخص های مذکور در خوابگاه‌ها خبر داد و افزود: قبلا از دانشگاه ها خواسته می‌شد اطلاعات خوابگاه های خود را به وزارت خانه ارسال کنند اما اکنون کیمته بازرسی متشکل از نماینده ای از وزارت بهداشت، دانشگاه مربوطه، دانشگاه دبیر منطقه و یک دانشجو از خوابگاه و دانشگاه مذکور تشکیل شده است.کمیته مذکور در دانشگاه مورد نظر مستقر می شود ،کار بازرسی انجام را انجام می‌دهند،سپس اطلاعات را به صورت آنلاین به حوزه ستادی فرستاده تا مشخص شود خوابگاه در کدام رتبه قرار دارد.سرانجام اگر خوابگاهی نیازمند ارتقاء بود، فرآیند ارتقاء بخشی خوابگاه‌ها آغاز می شود.

انتخاب شهردار خوابگاه جزو اهداف اصلی معاونت فرهنگی

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به طرح "شهردار خوابگاه" گفت:طرح شهردار خوابگاه در آیین نامه شورای صنفی دیده شده است و اعضای شورای صنفی موظف به انتخاب شهردار خوابگاه هستند.طی جلساتی که با شوراهای صنفی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، پیش نویس دستورالعمل انتخاب شهردار به بحث گذاشته شده است و احتمالا در مرحله بعد قطعی می شود،سپس به دانشگاه‌ها اعلام می شود که بر اساس این دستورالعمل شهردار تعیین شود.

دکتر نژاد جواد با بیان اینکه انتخاب شهردار خوابگاه جزو اهداف اصلی معاونت فرهنگی در سال 95 است،اظهار کرد: هدف از تعیین شهردار خوابگاه افزایش مشارکت اجرایی دانشجویان در مسائل دانشگاه ها است به همین دلیل جزو برنامه های عملیاتی بوده و در سطح وزارت بهداشت و هیات امنای دانشگاه مصوب خواهد شد.

منبع :

مهلا کاشانی