تست هایی برای جمع‌بندی زیست و آزمایشگاه 1

25 تست تألیفی از کل کتاب زیست و آزمایشگاه 1 برای امادگی شما در آزمون 9 بهمن ضمیمه شده است.

تست هایی برای جمع‌بندی زیست و آزمایشگاه 1

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست؛

25 تست تألیفی از کل کتاب زیست و آزمایشگاه 1 برای امادگی شما در آزمون 9 بهمن ضمیمه شده است.

نویسندگان: محمدجواد تقی‌پور - محمد غلامی - محمدرضا زارعی


خرید کتاب