نوروز 96

تست هایی برای جمع‌بندی زیست و آزمایشگاه 1

25 تست تألیفی از کل کتاب زیست و آزمایشگاه 1 برای امادگی شما در آزمون 9 بهمن ضمیمه شده است.دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست؛

25 تست تألیفی از کل کتاب زیست و آزمایشگاه 1 برای امادگی شما در آزمون 9 بهمن ضمیمه شده است.

نویسندگان: محمدجواد تقی‌پور - محمد غلامی - محمدرضا زارعی


فایل های ضمیمه
ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده