پاسخ برترها به سوال "کتاب جمع‌بندی چگونه بود؟"

پاسخ برترها به سوال "کتاب جمع‌بندی چگونه بود؟" در زیر آمده است....

پاسخ برترها به سوال "کتاب جمع‌بندی چگونه بود؟"

کتاب جمع‌بندی پیش 1 و پایه که برای جمع‌بندی بین دو نیم‌سال از آن استفاده‌کردید چگونه بود؟

معین علا رتبه‌ی 8 کشوری و رتبه‌ی 5 منطقه‌ی 2 تجربی (6 سال کانونی): به جمع‌بندی مطلب و ایجاد نظم ذهنی کمک کرد.


احمد رحیمیان رتبه‌ی 10 منطقه‌ی 3 تجربی (3 سال کانونی): در درس‌های فیزیک و ریاضی عالی بود و نکات جالبی داشت که در طی سال با آن برخورد نکرده بودم.


شکیبا دهقانی رتبه‌ی 10 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): برای جمع‌بندی مفید بود.


امیرعارفی ایوری رتبه‌ی 6 ایثارگران تجربی (2 سال کانونی): شامل سوالات کامل و خوبی بود که در دوران جمع‌بندی و ماه‌های آخر منتهی به کنکور به‌خوبی از آن‌ها استفاده کردم.


لاله فروتنی رتبه‌ی 9 منطقه‌ی 2 تجربی (4 سال کانونی): بله برای مرور کردن در زمان کم مناسب بود.


ملیکا برومند صبور رتبه‌ی 116 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): تمام نکات را جمع می‌کرد.


عباس آسکانی رتبه‌ی 2 منطقه‌ی 3 ریاضی (3 سال کانونی): برای جمع‌بندی پیش 1از این کتاب استفاده نمودم و برای جمع‌بندی خوب بود.


محمد حدادیان رتبه‌ی 5 ایثارگران ریاضی (2 سال کانونی): پس از مطالعه‌ی دروس برای نیم‌سال، به سنجش خودم پرداختم.


عطیه جمشیدپور رتبه‌ی 222 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): بسیار خوب. با خواندن این کتاب در دوره‌ی امتحانات به بسیاری از هدف‌هایم رسیدم. سوالات خوب این کتاب سبب احاطه‌ی کامل مطالب پیش 1 شد.


زهرا یوسفی رتبه‌ی 376 منطقه‌ی 1 ریاضی (5 سال کانونی): مطالب خوبی داشت و جمع‌بندی خوبی کردم.


فاطمه آخوندی رتبه‌ی 407 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): این کتاب‌ها بسیار عالی بودند و به من کمک کردند تا دانسته‌هایم را محک بزنم و هم‌چنین مطالب پایه را فراموش نکنم.


هلیا جلالی رتبه‌ی 424 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): کتاب بسیار مناسبی بود. زدن تست‌ها به صورت مجموعه‌ای بسیار مفید بود.


الهه خضری رتبه‌ی 5 منطقه‌ی 2 انسانی (3 سال کانونی): برای جمع‌بندی بین دو نیم‌سال، نیاز به کتابی با تست‌های ترکیبی و کلی داشتم و این کتاب بسیار برای من مفید بود و سوالات مناسبی داشت.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی