جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد.

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

امروز 29 دی، جلسه سراسری مسئولین کتاب نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش قلم چی، در سالن مهندس کرمی در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد.

در این جلسه به مباحثی چون کتاب نوروز، دی وی دی های نوروز، کتاب های سه سطحی، کتاب های آموزشی سبز، سایت کتاب و نیز "دوربین شما" پرداخته شد.

در این جلسه، مسئولین کتاب تجارب و ایده های خود را با سایر همکاران خود در میان گذاشتند.


جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد

جلسه مسئولین کتاب کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد