سلام کردن کودکان با لحنی دلنشین

فراموش کردن کودک در سلام به افراد به دلیل بی ادب و اعتناییش نبوده بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت سلام کردن را از وی می‌گیرد.

سلام کردن کودکان با لحنی دلنشینجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: وقتی کودکان سلام می‌کنند والدین باید او را تشویق کرده و توجه‌اش را به واکنش‌های مثبت دیگران "لبخند، دست دادن" جلب کنند.

وی افزود: سلام بزرگ تر به کودکان، عامل احساس امنیت و اعتماد به نفس کودک است.

بای تصریح کرد: والدین برای آن که بتوانند در فرزندان خویش تاثیر گذار باشند باید رفتار خود را با کودکان، به گونه‌ای مناسب عملی سازند.

این آسیب شناس در پایان گفت: سلام کردن، اولین گام در تعاملات اجتماعی بوده و این امکان را برای کودکان فراهم می‌کند که با رویکردی مثبت با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

منبع :