تعلق خاطر والدین بیشتر به کدام قل‌هاست!

رابطه فرزندان دوقلو باهم هرگز نمی‌تواند جایگزین رابطه هریک از والدین با هر یک از کودکان شود.

تعلق خاطر والدین بیشتر به کدام قل‌هاست!اعظم ذوالفقاری روانشناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه ایجاد دلبستگی جداگانه به هر یک از کودکان دوقلو هرقدر هم فرایندی طولانی داشته باشد،امری حیاتی است اظهار داشت: اغلب والدین وابستگی شدید به هریک از دو کودک پیدا می‌کنند والدین دو قلوها معمولا به دو طریق به هریک از دوقلوها به طور جداگانه تعلق خاطر میابند و ممکن است به یکی از آن‌ها پیش از دیگری دلبسته شوند یا ممکن است ابتدا به فرزندان دوقلو به عنوان یک واحد،احساس نزدیکی کنند و بعد به هر یک از آنها به طور مستقل دل نبندند.

وی افزود: والدین در تکوین روابط بین دوقلوها نقش اساسی دارند.پدر و مادر تصمیم می‌گیرند که آن‌ها را چه بنامند،لباس‌ها و اسباب بازی‌هایشان را والدین انتخاب می‌کنند گاهی آن‌ها را از هم جدا می‌سازند یا در کنار هم نگه می‌دارند والدین را رفتار متناسب با خصوصیات فردی هر کدام از دوقلوها می‌توانند در رشد مناسب آنان گام‌های موثری بردارند.

این روانشناس در پایان با اشاره به اینکه بعضی از والدین به کودک مظلوم یعنی یکی از دوقلوها به هر دلیل کمتر مورد توجه دیگران قرار می‌گیرند احساس بیشتری می‌کنند گفت: کودک مظلوم معمولا کودکی است که با توجه بیشتری برای ارتباط با او صرف کنند.