تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی

تجهیزکتابخانه و کارگاه رایانه دبیرستان پیامبر اعظم در شهرستان بندپی غربی

تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی

تجهیز کتابخانه و کارگاه رایانه دبیرستان پیامبر اعظم (ص) در شهرستان بندپی غربی

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه و کارگاه رایانه دبیرستان نمونه دولتی پیامبر اعظم (ص) در روستای مقریکلا واقع در منطقه بندپی غربی از توابع شهرستان بابل در استان مازندران را تجهیز نمود.

خانم فاطمه منسوجی، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1391 تاسیس شده و به دلیل تازه تاسیس بودن، فاقد امکانات آموزشی مناسب برای دانش آموزان بود که به همت بنیاد قلم چی، کتابخانه مدرسه با اقلامی شامل میز، قفسه، صندلی و همچنین کارگاه رایانه به آخرین سیستم های رایانه ای تجهیز شده است. ایشان همچنین تعداد دانش آموزان مدرسه را 158 نفر ذکر کردند که همگی در مقطع متوسطه دوره دوم مشغول به تحصیل می باشند. قابل ذکر است در مراسم افتتاح کتابخانه و کارگاه رایانه این مدرسه، آقای محسن جوادی رییس اداره آموزش و پرورش بندپی غربی، آقای حسن برزگر رییس اداره اوقاف، آقای اسماعیل عرب معاون اداره آموزش و پرورش بندپی غربی، آقای رضا بابایی مسئول اداره آموزش و پرورش بندپی غربی و آقای قاسم غلامحسین پور مسئول آموزش متوسطه بندپی غربی حضور داشته اند.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی در بخش کتابخانه شامل : 4 قفسه کتابخانه، 3 میز مطالعه و 13 صندلی و یک دستگاه رایانه به همراه میز و در بخش کارگاه رایانه شامل: 8 دستگاه رایانه، 16صندلی، میز کامپیوتر، 2 دستگاه چاپگر، یک دستگاه ویدئو پروژکتور، یک عدد کیت هوشمند و یک دستگاه لپ تاپ جهت تخته نمایش می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 279/180/000 ریال (27میلیون و 918 هزار تومان) می باشد که مبلغ 249/600/000 ریال (24 میلیون و 960 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 29/570/000 ریال (2 میلیون و 957 هزار تومان) از سوی آقای رستم فیروزی کیا نماینده بنیاد قلم چی در بخش بندپی غربی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 430 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی

تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی

تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی

تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی

تجهیز کتابخانه و کارگاه دبیرستان پیامبر اعظم در بندپی غربی