تقویت فرآیند هویت‌یابی دانش‌آموزان در پی ارتقای ادبیات فارسی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تقویت درس ادبیات فارسی در مدارس خبرداد و گفت: تقویت فرآیند هویت‌یابی و رشد و تعالی هویت دانش‌آموزان از طریق توجه به درس ادبیات فارسی محقق می‌شود.

تقویت فرآیند هویت‌یابی دانش‌آموزان در پی ارتقای ادبیات فارسی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تقویت درس ادبیات فارسی در مدارس خبرداد و گفت: تقویت فرآیند هویت‌یابی و رشد و تعالی هویت دانش‌آموزان از طریق توجه به درس ادبیات فارسی محقق می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزشبه نقل از ایرنا، مهدی نوید ادهم با بیان بر اینکه آموزش و پرورش بر توجه بیشتر به درس ادبیات فارسی تاکید دارد ، اظهار کرد: توجه به مهارت های زندگی و کاستن از دانش صرف در مدارس باید اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش موضوع شاخه و رشته های تحصیلی دوره متوسطه دوم و عناوین دروس بررسی شد، افزود: در این جلسه مصوبه ای را در این رابطه نداشتیم و ادامه بحث های کارشناسی به جلسه بعدی موکول شد. 

نویدادهم گفت: اعضای شورای عالی آموزش و پرورش بر ضرورت توجه بیشتر به درس ادبیات فارسی تاکید داشتند و باید برای افزایش سطح دانش، دانش آموزان در این زمینه برنامه ریزی کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر تقویت فرآیند هویت یابی و رشد و تعالی هویت دانش آموزان گفت: درس ادبیات فارسی زمینه درک بهتر سایر دروس را در بین دانش آموزان فراهم می کند. 

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش بر تقویت مهارت های زندگی در میان دانش آموزان تاکید دارند ، بیان کرد: باید از پرداختن به دانش صرف در مدارس کاسته و به آموزش های عملی توجه ویژه ای کرد. 

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، نویدادهم گفت: باتوجه به احکام سند تحول بنیادین ، آموزش و پرورش باید در جهت فراهم آوردن زندگی خوب برای نسل آینده تلاش کند و آنان را با حیات طیبه آشنا سازد و از این رو پرداختن به مقوله های تربیتی ضروری است. 

منبع :

مهلا کاشانی