آموزش سنتی موفق‌تر است یا نظام دانش‌آموز محور فنلاند؟

چند سالی است که شیوه‌های قدیمی و سنتی آموزش در این کشور منسوخ شده است و دانش‌آموز محوری، مهارت‌های آی‌تی و نیز تطبیق با محیط‌های چند فرهنگی در دستورکار مدارس فنلاند قرار گرفته است.

آموزش سنتی موفق‌تر است یا نظام دانش‌آموز محور فنلاند؟

چند سالی است که شیوه‌های قدیمی و سنتی آموزش در این کشور منسوخ شده است و دانش‌آموز محوری، مهارت‌های آی‌تی و نیز تطبیق با محیط‌های چند فرهنگی در دستورکار مدارس فنلاند قرار گرفته است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری پانا به نقل از اجوکیشن نیوز ، مقوله آموزش در فنلاند به صورت دانش آموز محوری است و در برنامه جهانی بین المللی ارزیابی دانش آموز، این کشور همواره بالاترین رتبه را دارد.

چند سالی است که شیوه های قدیمی و سنتی آموزش در این کشور منسوخ شده است و مهارت های آی تی و نیز تطبیق با محیط های چند فرهنگی در دستورکار مدارس فنلاند قرار گرفته است. 

این اصلاحات آموزشی چون دانش آموز را در مسیر رشد منطبق برپیشرفن دنیای حال حاضر قرار می دهد، مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین قرار است موضوعات درسی جدید در سال ۲۰۱۶ میلادی در تمام کشور وارد سیستم آموزشی شود.

منبع :

مهلا کاشانی