بررسی تقویم آموزشی و شروع سال تحصیلی از شهریورماه

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: از سوی کارشناسان پیشنهاداتی در خصوص شروع سال تحصیلی از شهریور ماه و تعطیلات زمستانی ارائه شده که در حال بررسی آنها هستیم.

بررسی تقویم آموزشی و شروع سال تحصیلی از شهریورماه

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: از سوی کارشناسان پیشنهاداتی در خصوص شروع سال تحصیلی از شهریور ماه و تعطیلات زمستانی ارائه شده که در حال بررسی آنها هستیم.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییر زمان آموزشی گفت: شروع و پایان سال تحصیلی براساس قانون مجلس شورای اسلامی است و تا زمانی که قانون تغییر نکند آغاز سال تحصیلی مهرماه و پایان آن خرداد ماه است.

وی افزود: بحث‌های کارشناسی و پیشنهاداتی مطرح شده است که توضیح علمی و آموزشی و تربیتی در تابستان وجود ندارد که این مهم باید بازنگری شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: طرح‌هایی مطرح شده است که شروع سال تحصیلی شهریور ماه باشد، یا تعطیلات زمستانی داشته باشیم البته همه این موضوعات بحث‌های کارشناسی است و به مرحله تصویب نرسیده است.

نویدادهم خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید بستر فرهنگی کار را فراهم کنند و مخالفین و موافقین این طرح اظهارنظر کنند تا سیاست‌گذار بتواند تصمیم درستی بگیرد.

همچنین در این‌باره، وزیر آموزش و پرورش به خبرنگار مهر گفته بود: مصوبه مجلس شورای اسلامی، آغاز سال تحصیلی را اول مهرماه قرار داده؛ بنابراین برای تغییر در زمانِ آغاز و پایان سال تحصیلی، انعطاف را از ما گرفته است. اگر بخواهیم انعطافی ایجاد کنیم، باید لایحه‌ای را تهیه کنیم تا تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و پس از تصویب، این بحث را دنبال کنیم.

فانی همچنین تصریح کرد: در سال‌های گذشته آغاز سال تحصیلی به جای اول مهرماه، هفته آخر شهریورماه بود و مدارس در آن تاریخ بازگشایی می‌شد. بازگشایی یک هفته زود‌تر مدارس موجب می‌شد تا اگر تعطیلاتی همانند آلودگی هوا و برف برای مدارس پیش آید، این زمان ذخیره‌ای برای آن موقع باشد.

وی بیان کرد: متاسفانه با مصوبه مجلس شورای اسلامی، این انعطاف از بین رفته؛ در حالی که معتقدیم انعطاف باید در زمان شروع و پایان سال تحصیلی با توجه به اقلیم‌های آب و هوایی مختلف در کشور وجود داشته باشد.

البته وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرده است که لایحه انعطاف در زمان آموزشی آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

منبع :

مهلا کاشانی