نمونه‌سازی سریع آلیاژهای مستحکم و سبک وزن صنایع هوا‌وفضا در کشور

محققان دانشگاه تهران موفق به ارائه روش نوینی برای نمونه‌سازی سریع آلیاژهای مستحکم و سبک‌وزن صنایع هوا و فضا شدند.

نمونه‌سازی سریع آلیاژهای مستحکم و سبک وزن صنایع هوا‌وفضا در کشور

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر مهدی وحدتی، دانش‌آموخته دکترای مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تهران توانست با انتقال و اعمال موثر ارتعاشات اولتراسونیک، موفق به شکل‌دهی تدریجی آلیاژهای مستحکم و سبک وزن صنایع هوا و فضا در دمای اتاق شود.

با توجه به اهمیت جایگاه نمونه‌سازی سریع به ویژه در ارتباط با شکل‌دهی آلیاژهای آلومینیوم، تیتانیوم و منیزیم در صنایع هوایی، در این پژوهش، فرایند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای به کمک ارتعاشات اولتراسونیک که به اختصار UVaSPIF نامیده می‌شود، توسعه داده‌ شده است و بدین منظور، تأثیرات سطحی و حجمی ارتعاشات اولتراسونیک بر مکانیزم فرایند شکل‌دهی تدریجی مورد مطالعه قرار گرفته است.

از نتایج این پژوهش که با هدایت دکتر رمضانعلی مهدوی نژاد به انجام رسیده است، چهار مقاله ISI و ISC و سه مقاله در مجلات و کنفرانس‌های معتبر خارجی و داخلی منتشر و ارائه شده است.

همچنین اختراع حاصل از یافته‌های این پژوهش که با تائید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به ثبت رسیده است (طبقه‌بندی بین‌المللی: F16B; B22)، موفق به احراز رتبه سطح سه جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان شده است.

منبع :