افزایش 100 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: برنامه داریم در سال آینده روند پذیرش دانشجوی خارجی این دانشگاه را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.

افزایش 100 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: برنامه داریم در سال آینده روند پذیرش دانشجوی خارجی این دانشگاه را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر تنها ۲۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که برنامه داریم در سال آینده ظرفیت پذیرش دانشجو خارجی دانشگاه را ۱۰۰ درصد افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه بین المللی شدن مهم ترین اولویت این دانشگاه است، افزود: رسیدن به این هدف مستلزم حمایت دولت و اختصاص بودجه و امکانات جداگانه به دانشگاه های برتر کشور است.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: دانشگاه های برتر کشور باید به صورت جداگانه در حوزه امکانات و بودجه از سوی دولت مورد توجه قرار گیرند.

طالبی با بیان اینکه پذیرش دانشجوی خارجی بخشی از روند بین المللی شدن دانشگاه ها بشمار می رود، تصریح کرد: در کنار افزایش پذیرش دانشجوی خارجی به دنبال توسعه همکاری های علمی و آموزشی مشترک با دانشگاه های کشورهای غربی، آسیای شرقی و روسیه هستیم.

وی اظهار داشت: این دانشگاه نیروی انسانی لازم برای دستیابی به جایگاه بین المللی را دارد اما نیازمند حمایت بیشتر در حوزه امکانات فیزیکی، زیرساختی و بودجه ای هستیم.

منبع :

مطالب مرتبط

مهلا کاشانی