تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه علوم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت زمان برگزاری امتحانات دانشجویان کارشناسی که قرار بود در نوبت صبح برگزار شود را تغییر داد.

تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه علوم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت زمان برگزاری امتحانات دانشجویان کارشناسی نوبت صبح را تغییر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه که قرار است ۲۹ دی ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار شود به ساعت ۱۶ تا ۱۸ این روز موکول شد.

در پی تغییر ساعت شروع کار ادارات در روز سه شنبه، ۲۹ دی ماه به دلیل آلودگی هوای تهران معاونت آموزشی این دانشگاه، ساعت برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی در نوبت صبح را تغییر داد.

دانشجویان کارشناسی این دانشگاه باید با توجه به ساعت جدید برگزاری امتحان به حوزه های امتحانی خود مراجعه کنند.

منبع :

مهلا کاشانی
همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری