افزایش پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ظرفیت دوره‌های کارشناسی این دانشگاه درحال افزایش است و برای سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ظرفیت دوره‌های کارشناسی این دانشگاه در حال افزایش است و برای سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و ۶۰ درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند که باید این نسبت اصلاح شود.

وی افزود: هدف از اصلاح ظرفیت های دانشگاه افزایش پذیرش دانشجوی کارشناسی است که این روند در سال جاری ایجاد شد و برنامه داریم برای سال آینده نیز روند افزایش ظرفیت ها ادامه یابد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: زیر بنای آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور دوره های کارشناسی است بنابراین نباید ظرفیت این دوره ها کاهش یابد.

معتمدی اضافه کرد: افزایش ظرفیت پذیرش در دوره های کارشناسی این دانشگاه به معنای کاهش ظرفیت مقاطع تحصیلات تکمیلی نیست.

وی تصریح کرد: برنامه داریم نسبت ظرفیت دانشجویان کارشناسی دانشگاه را به ۵۰ درصد افزایش دهیم تا براین اساس تعادلی میان پذیرش در این دوره ها با پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایجاد شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه های بزرگ و مطرح مانند دانشگاه امیرکبیر در کشور زیاد نیستند بنابراین نباید پذیرش دانشجویان کارشناسی در این نوع دانشگاه ها کاهش یابد.

منبع :

مهلا کاشانی