مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

اینجا تمام آثار «داوینچی» از کتاب طراحی1 جمع آوری شده است.

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

این مجموعه: آثار داوینچی


اینجا تمام آثار «داوینچی» از کتاب طراحی1 جمع آوری شده است.


با نگاه کردن به تمام آثار هنرمند در کنار هم، می‌توانید سبک طراحی، نوع خطوط و قلم گذاری او را شناسایی و تحلیل کنید؛ و با مرور تصاویر به حافظه بسپارید. 


سعی کنید در نهایت به مهارت تشخیص آثار هنرمند برسید یعنی بتوانید با دیدن اثری که تاکنون ندیده اید، آفریننده ی آن را حدس بزنید.مجموعه آثار هنرمند، داوینچی


مجموعه آثار هنرمند، داوینچیمجموعه آثار هنرمند، داوینچی

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

مجموعه آثار هنرمند، داوینچی

منبع :