هفت هزار و 570 مدرسه برنامه تعالی مدیریت را برگزار می‌کنند

معاون دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: هفت هزار و 570 مدرسه در کشور مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه هستند.

هفت هزار و 570 مدرسه برنامه تعالی مدیریت را برگزار می‌کنند

معاون دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: هفت هزار و 570 مدرسه در کشور مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه هستند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از ایرنا غلامرضا لشکربلوکی روز یکشنبه در همایش استانی مدیران مجری برنامه تعالی خوزستان در تالار طلائیه اهواز با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه ارتقای کیفیت آموزش در مدارس و تحول در نظام آموزش وپرورش است افزود: برنامه تعالی مدیریت مدرسه از سال 79 در تعدادی از مدارس کشور اجرایی شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در 15 سال گذشته جمعیت دانش آموزی کاهش یافته اما با این وجود کیفیت آموزشی ارتقا نیافته است.

وی بابیان اینکه تحقیق در ایران در زمینه کیفیت آموزش بسیار پایین است گفت: دانش آموزان باید مهارت های لازم همچون مهارت ارتباطی و یا حل مسئله را در دوره تحصیل کسب کنند در صورتی که اینگونه نیست. 

معاون دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: می توان گفت برخی از افراد که در جامعه رفتارهای نابهنجار داشته و مرتکب تخلف می شوند آموزش مناسبی را در دوره تحصیل خود نداشته و به درستی تربیت نشده اند.

وی افزود: 12 سال عمر یک فرد در اختیار نظام آموزش و پرورش است و برای این مدت باید برنامه های متناسب آموزشی تدوین شود.

لشکر بلوکی از جمله اهداف برنامه تعالی مدیریت مدرسه را در کشور توسعه نیروی انسانی ، تقویت فعالیت های پرورشی، مدیریت امور اجرایی ، بهره وری آموزش عملی، و دسترسی به آموزش با کیفیت دانست.

وی گفت: اجرای برنامه تعالی مدیریت در مدرسه تنها با دریافت اعتبار عملی نخواهد شد 80 درصد موفقیت های یک مدرسه در این برنامه به فعالیت های مشترک در مدرسه مربوط است.

وی اظهارکرد: 20 درصد زمان دانش آموزان در اختیار مدیران مدارس است و 80 درصد در اختیار معلمان به همین منظور برای اجرای برنامه تعالی مدیریت در مدرسه مدیران باید از نیروی معلم کمک بگیرند.

منبع :

مهلا کاشانی