الویت‌بندی رشته‌های میان‌رشته‌ای در دانشگاه خوارزمی

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی از راه‌اندازی رشته‌های میان‌رشته‌ای در این دانشگاه خبر داد و گفت: فهرستی از این رشته‌ها تهیه شده و درحال اولویت‌بندی ایجاد رشته‌ها هستیم.

الویت‌بندی رشته‌های میان‌رشته‌ای در دانشگاه خوارزمی

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی از راه‌اندازی رشته‌های میان‌رشته‌ای در این دانشگاه خبر داد و گفت: فهرستی از این رشته‌ها تهیه شده و در حال اولویت‌بندی ایجاد رشته‌ها هستیم.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش جعفر کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه مطالعه‌ای بر روی رشته‌های میان رشته‌ای موجود در کشور انجام داد و فهرستی از این رشته ها تدوین شد که براساس اولویت های دانشگاه اقدامات مربوط به راه اندازی این رشته ها درحال انجام است.

وی افزود: دانشگاه خوارزمی برنامه دارد در راستای سیاست های وزارت علوم و بمنظور ایجاد زمینه های شغلی برای فارغ التحصیلان خود رشته های میان رشته ای را تاسیس و راه اندازی کند تا براین اساس بتواند فعالیت های آموزشی خود را براساس نیاز روز کشور ساماندهی و بازنگری کند.

دانشگاه خوارزمی به پیروی از سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد در زمینه هایی که نیاز شغلی آن در جامعه وجود دارد و رشته های مرتبط با آنها از پتانسیل لازم برخوردار باشد، میان رشته ای ها را توسعه دهد و فعالیت های آموزشی خود را براساس نیاز جامعه و پتانسیل های خود سامان دهی کند.

کیوانی تاکید کرد: به تمامی گروه های آموزشی این دانشگاه اعلام شده است تا در تدوین و تعیین رشته های میان رشته ای مشارکت کنند و در نهایت نتایج فعالیت گروه های آموزشی در معاونت آموزشی این دانشگاه بررسی و جمع بندی خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم بازنگری برنامه های درسی دانشگاه ها گفت: این روند در دانشگاه خوارزمی آغاز شده تا برنامه درسی این دانشگاه روزآمد و مطابق با نیازهای روز کشور تغییر یابند.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: در این راستا کمیته برنامه ریزی درسی در این دانشگاه تشکیل شده است که این کمیته با همکاری گروه های آموزشی وظیفه بازنگری دروس را برعهده دارد.

منبع :

مهلا کاشانی