تقویت عملکرد شناختی دانش‌آموزان با استفاده از میزهای ایستاده

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده از میزهای ایستاده در کلاس‌های درس، عملکرد شناختی دانش‌آموزان را تقویت می‌کند.

تقویت عملکرد شناختی دانش‌آموزان با استفاده از میزهای ایستاده

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده از میزهای ایستاده در کلاس‌های درس، عملکرد شناختی دانش‌آموزان را تقویت می‌کند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک آلرت، نتایج مطالعه محققان دانشگاه تگزاس حاکی از آن است که میزهای ایستاده در کلاس های درس که به دانش آموزان امکان می دهد براساس تمایل خود بایستند و یا بنشینند، فواید عصبی شناختی برای آنان دارد. 

'رانجا مهتا' استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه تگزاس و همکارانش در این مطالعه دانش آموزان سال اول یک دبیرستان را که از میزهای ایستاده استفاده می کردند، یک بار در ابتدای سال تحصیلی و بار دیگر در انتهای سال تحصیلی مورد بررسی قرار دادند. 

مهتا با به کار گیری یک طرح آزمایشی، فواید عصبی شناختی را با استفاده از چهار آزمایش رایانه ای برای بررسی عملکرد اجرایی دانش آموزان بدست آورد.

عملکردهای اجرایی، به آن دسته از مهارت های شناختی اطلاق می شود که همه ما از آنها برای تجزیه و تحلیل وظایف، تجزیه آنها به مراحل مختلف و حفط این مراحل در ذهن تا زمان انجام آنها، استفاده می کنیم.

این مهارت ها با توسعه بسیاری از مهارت های آکادمیک ارتباط مستقیم دارند که به دانش آموزان اجازه می دهند زمان خود را به طور موثر مدیریت کنند، حقایق را به ذهن بسپارند، آنچه می خوانند را درک کنند، از عهده حل مسائل چند مرحله ای برآیند و افکار خود را در نوشتن سازمان دهی کنند.

از آنجا که این عملکردها تا حد زیادی در مناطق قدامی مغز تنظیم می شوند، محققان در این آزمایش با استفاده از یک دستگاه قابل حمل تصویربرداری از مغز و قرار دادن حسگرهایی در پیشانی دانش آموزان، تغییرات مرتبط را در عملکرد قدامی مغز بررسی کردند.

نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده مداوم از میزهای ایستاده با تقویت قابل توجه عملکرد اجرایی و توانایی های حافظه مغز ارتباط دارد. همچنین در این آزمایش تغییراتی در الگوهای مرتبط با فعالیت مغز مشاهده شد.

از سوی دیگر، در مطالعات قبلی که عمدتا بر تحرک و مصرف انرژی در دانش آموزان تمرکز داشتند، آموزگاران شاهد افزایش تمرکز و رفتار بهتر دانش آموزانی بودند که از میزهای ایستاده استفاده می کردند.

به گفته محققان، استفاده از میزهای ایستاده عملکرد عصبی شناختی را تقویت می کند که با نتایج مطالعات قبلی در زمینه برنامه های ورزشی در مدرسه سازگار است.

پژوهشگران گام بعدی تحقیقاتی خود را مقایسه مستقیم فواید عصبی شناختی استفاده از میزهای ایستاده نسبت به برنامه ورزشی در مدرسه خواهد بود.

براساس این گزارش، با توجه به اهمیت افزایش تحرک و فعالیت فیزیکی، تقویت تکامل شناختی و بهبود نتایج درسی، تداوم تحقیقات در زمینه فواید میزهای ایستاده در مدارس برای سیاستگذاران، متخصصان بهداشت عمومی و مدیران مدارس به منظور لحاظ تغییرات محیطی ساده و پایدار در کلاس های درس موثر خواهد بود. 

منبع :

مهلا کاشانی