تابلوی نوروزی و کتاب نوروز از نگاه برترهای کنکور

در زیر پاسخ برترها به دو سوال از تابلو نوروز و کتاب نوروز آورده شده است...در ادامه پاسخ برترها به دو سوال از تابلو نوروز و کتاب نوروز آورده شده است...


تکمیل تابلوی نوروزی چه تاثیری برای شما داشت؟ آیا به اهدافی که داشتید دست پیدا کردید؟


نیکان زرگرزاده رتبه 2 منطقه‌ی1 تجربی (3 سال کانونی): برنامه‌ریزی‌ام را دقیق‌تر کرد و سبب شد از لحاظ مطالعاتی به اهدافی که داشتم دست پیداکنم.


نیلوفر طریقت رتبه‌ی 8 منطقه‌ی 1 (1 سال کانونی): اهدافم واقعی‌تر شد و تقریبا بله


زهره بابایی رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 2 انسانی (3 سال کانونی): تابلوی نوروز نسبتا خوب بود و توانستم به صورت کامل آن را اجرا کنم.


نیکا ملکی رتبه‌ی 269 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): خوب بود. من برنامه‌ی روشنی برای دوران نوروز داشتم و آن‌ را اجرا کردم. تابلوی نوروز باعث می‌شد همه چیز جلوی چشمم باشد و بدانم چه کارهایی قرار است انجام دهم.


علیرضا معماریان رتبه‌ی 369 منطقه 1 ریاضی (3 سال کانونی): انگیزه‌ی من را افزایش داد.


سینا جمال زادگان رتبه‌ی420 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): باعث شد از وقتم به صورت بهینه استفاده کنم و به اهدافم برسم.


مهلا محمودی رتبه‌ی 185 زبان منطقه‌ی 1 (3 سال کانونی): باعث می‌شد که در یک نگاه میزان تسلطم را بر روی مباحث بررسی کنم و بر روی نقاط ضعفم کار کنم و نقاط قوتم را تثبیت کنم و به اهدافم دست پیدا کردم.

مهران شعبانی رتبه‌ی 558 منطقه‌ی 1 تجربی (4 سال کانونی): من از تابلوی نوروز برای مشاهده‌ی روند مطالعاتی نوروزم استفاده کردم.


محمدرضا علی حسینی رتبه‌ی 945 منطقه 1 ریاضی (5 سال کانونی): کمک کرد تا با ذهنی منسجم دوران نوروز را شروع کنم و پیشرفت داشته باشم.کتاب نوروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کیانا تدبیر رتبه‌ی 2 کشوری تجربی (6 سال کانونی): کتاب خوبی بود و مطالب را تقریبا کامل پوشش می‌داد.


فائزه قائم‌دوست رتبه‌ی 3 کشوری تجربی (4 سال کانونی): بسیار عالی. در این کتاب سوالاتی گنجانده شده که بسیاری از دبیران موفق، آن‌ها را برگزیده‌اند. ابتدا فکر نمی‌کردم این کتاب کمکی به من بکند ولی بعد از مطالعه واقعا از آن راضی بودم.


فاطمه رئیسی نیاسر رتبه‌ی 3 انسانی و 1 زبان شاهد: کتاب خوبی بود و من توانستم با استفاده از آن مشکلاتم را حل کنم.


مازیار عسگری‌راد رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 3 تجربی (2 سال کانونی): از نظر من بهترین کتاب کانون بود چون با تعداد سوال کم باعث مرور بخش زیادی از مطالب شد.

صبا فکروند رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 1 تجربی (3 سال کانونی): کتاب خوبی برای