تابلوی نوروزی و کتاب نوروز از نگاه برترهای کنکور

در زیر پاسخ برترها به دو سوال از تابلو نوروز و کتاب نوروز آورده شده است...

تابلوی نوروزی و کتاب نوروز از نگاه برترهای کنکور

در ادامه پاسخ برترها به دو سوال از تابلو نوروز و کتاب نوروز آورده شده است...


تکمیل تابلوی نوروزی چه تاثیری برای شما داشت؟ آیا به اهدافی که داشتید دست پیدا کردید؟


نیکان زرگرزاده رتبه 2 منطقه‌ی1 تجربی (3 سال کانونی): برنامه‌ریزی‌ام را دقیق‌تر کرد و سبب شد از لحاظ مطالعاتی به اهدافی که داشتم دست پیداکنم.


نیلوفر طریقت رتبه‌ی 8 منطقه‌ی 1 (1 سال کانونی): اهدافم واقعی‌تر شد و تقریبا بله


زهره بابایی رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 2 انسانی (3 سال کانونی): تابلوی نوروز نسبتا خوب بود و توانستم به صورت کامل آن را اجرا کنم.


نیکا ملکی رتبه‌ی 269 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): خوب بود. من برنامه‌ی روشنی برای دوران نوروز داشتم و آن‌ را اجرا کردم. تابلوی نوروز باعث می‌شد همه چیز جلوی چشمم باشد و بدانم چه کارهایی قرار است انجام دهم.


علیرضا معماریان رتبه‌ی 369 منطقه 1 ریاضی (3 سال کانونی): انگیزه‌ی من را افزایش داد.


سینا جمال زادگان رتبه‌ی420 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): باعث شد از وقتم به صورت بهینه استفاده کنم و به اهدافم برسم.


مهلا محمودی رتبه‌ی 185 زبان منطقه‌ی 1 (3 سال کانونی): باعث می‌شد که در یک نگاه میزان تسلطم را بر روی مباحث بررسی کنم و بر روی نقاط ضعفم کار کنم و نقاط قوتم را تثبیت کنم و به اهدافم دست پیدا کردم.

مهران شعبانی رتبه‌ی 558 منطقه‌ی 1 تجربی (4 سال کانونی): من از تابلوی نوروز برای مشاهده‌ی روند مطالعاتی نوروزم استفاده کردم.


محمدرضا علی حسینی رتبه‌ی 945 منطقه 1 ریاضی (5 سال کانونی): کمک کرد تا با ذهنی منسجم دوران نوروز را شروع کنم و پیشرفت داشته باشم.کتاب نوروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کیانا تدبیر رتبه‌ی 2 کشوری تجربی (6 سال کانونی): کتاب خوبی بود و مطالب را تقریبا کامل پوشش می‌داد.


فائزه قائم‌دوست رتبه‌ی 3 کشوری تجربی (4 سال کانونی): بسیار عالی. در این کتاب سوالاتی گنجانده شده که بسیاری از دبیران موفق، آن‌ها را برگزیده‌اند. ابتدا فکر نمی‌کردم این کتاب کمکی به من بکند ولی بعد از مطالعه واقعا از آن راضی بودم.


فاطمه رئیسی نیاسر رتبه‌ی 3 انسانی و 1 زبان شاهد: کتاب خوبی بود و من توانستم با استفاده از آن مشکلاتم را حل کنم.


مازیار عسگری‌راد رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 3 تجربی (2 سال کانونی): از نظر من بهترین کتاب کانون بود چون با تعداد سوال کم باعث مرور بخش زیادی از مطالب شد.

صبا فکروند رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 1 تجربی (3 سال کانونی): کتاب خوبی برای مرور و جمع‌بندی دروس پایه و پیش 1 بود.


فائزه عابدی رتبه‌ی 8 ایثارگران انسانی (2 سال کانونی): در این کتاب از بسیاری از مباحث، تست طراحی شده بود هر چند که سوالات آن خیلی سخت نبودند اما باعث مرور بسیاری از مطالب می‌شد که آن‌ها را از خاطر برده بودم.


زهرا سعیدی‌پور رتبه‌ی 9 منطقه‌ی 2 انسانی (3 سال کانونی): کتاب نوروز، کتابی است با سوالات با سطح بالا و تیپ جدید.


احمد اثنی‌عشری رتبه‌ی52 منطقه 1 ریاضی (1 سال کانونی): کتاب نوروز برای آماده شدن اولیه خوب بود.


محمدجواد کریمی رتبه‌ی 100 منطقه‌ی 1 ریاضی (1 سال کانونی): این کتاب بسیار عالی بود. جامع ولی کم حجم.


علی‌اکبر کبیری رتبه‌ی 188 منطقه‌ی 2 ریاضی (1 سال کانونی): کتابی خوب که باعث می‌شود مطالب خوانده شده در نیم‌سال قبل فراموش نشود.


محمدرضا علی حسینی رتبه‌ی 945 منطقه 1 ریاضی (5 سال کانونی): کتاب نوروز در صورت استفاده با برنامه بسیار مناسب است.


علیرضا معماریان رتبه‌ی 369 منطقه 1 ریاضی (3 سال کانونی): عالی و حجمش متناسب با دوران عید بود.


مهلا محمودی رتبه‌ی 185 منطقه‌ی 1 زبان (3 سال کانونی): مجموعه‌ی کاملی از دروس را شامل می‌شود که هم به صورت تستی است و هم تشریحی و با آزمون صبحانه گرفتن نقاط ضعف و قوت ما شناخته می‌شود و در بقیه‌ی روز با حل تمرین تشریحی به تسلط کافی می‌رسیم.


محمدجواد یزدان‌پناه رتبه‌ی260 منطقه‌ی 1 زبان (1 سال کانونی): باعث تجمیع اولویت‌های مطالعه می‌شد.


نیلوفر هوشمند رتبه‌ی448 منطقه‌ی 1 انسانی (1 سال کانونی): طبقه‌بندی کتاب نوروز به این صورت که در آن قید شده بود برای هر درس در هر روز از چه مبحثی تست زده شود در اجرای برنامه‌ریزی مناسب بود.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی