هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه (س) در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه (س) در شهرستان بویین میاندشت

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه (س) در شهرستان بویین میاندشت

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان حضرت معصومه (س) درشهرافوس از توابع شهرستان بویین میاندشت در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم تهمینه حیدری، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1363 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 71 دانش آموز دختر را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، پرده هوشمند و  یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیونتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 426 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان حضرت معصومه (س) در شهرستان بویین میاندشت