30 دی‌ماه زمان اعلام نتایج نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد

نتایج بررسی درخواست‌های نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد تا ۳۰ دی ماه از طریق سامانه نقل و انتقال این دانشگاه اعلام می‌شود.

30 دی‌ماه زمان اعلام نتایج نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد

نتایج بررسی درخواستهای نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد تا ۳۰ دی‌ماه از طریق سامانه نقل و انتقال این دانشگاه اعلام می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، تمامی نتایج مربوط به درخواست های نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد از طریق سامانه نقل و انتقال دانشگاه صورت می گیرد بنابراین به سوالات مراجعان به صورت حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

در این سامانه برای نیمسال دوم تحصیلی سال جاری تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۸ دانشجو ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۰ درصد متقاضیان دختر و ۴۰ درصد پسر بوده اند.

از مجموع متقاضیان نقل و انتقال و مهمانی این دانشگاه تعداد ۷ هزار و ۴ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، ۷۹۴ دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته، ۱۰ هزار و ۷۴۶ دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته، ۶۲ دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته، ۴۵۷ دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته و ۸۱۵ دانشجوی در مقطع دکتری حرفه ای بوده اند.

منبع :

مهلا کاشانی