پارک‌های علم و فناوری و آغاز فعالیت کانون‌ها شکوفایی خلاقیت

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از فعالیت کانون‌های شکوفایی خلاقیت ویژه دانش‌آموزان خبر داد.

پارک‌های علم و فناوری و آغاز فعالیت کانون‌ها شکوفایی خلاقیت

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از فعالیت کانون‌های شکوفایی خلاقیت ویژه دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش خسرو پیری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی پانا، درخصوص استفاده از ظرفیت دانش آموزان در فعالیت های حوزه علم و فناوریاظهار داشت: پارک های علم و فناوری از ظرفیت دانش آموزان استفاده می کنند و بیشترین تمرکز را بر روی استعدادیابی در این بخش دارند به طوری که کانون های شکوفایی خلاقیت برای فعالیت دانش آموزان در پارک ها دایر است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم ادامه داد: همچنین یکی از بخش هایی که مد نظر ما قرار دارد آموزش به دانش آموزان است که در همین کانون ها دنبال می شود. در واقع کانون های شکوفایی خلاقیت مجوز فعالیت را از پارک های علم و فناوری دریافت می کنند و در شهرستان ها و شهرهای کوچک مستقر می شوند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت کانون های شکوفایی خلاقیت تحت نظر وزارت علوم است، خاطرنشان کرد: البته فرایند معرفی دانش آموزان توسط آموزش و پرورش انجام می شود.

پیری در ادامه با بیان اینکه فعالیت‌ پارک‌ های علم و فناوری باید در اقتصاد کشور نمایان شود، گفت: حمایت از دانش آموزان می تواند در رشد حوزه علم و فناوری به ما کمک کند که در این راستا برای استعدادهای درخشان در زمینه ایده پردازی و فعالیت های فناورانه با فعالیت دانش آموزان در این کانون ها برنامه ریزی شده است.

منبع :

مهلا کاشانی