شکل‌گیری الماس‌های فوق عمیق از آب دریا

اقیانوس‌ها دی‌اکسیدکربن جو را جذب می‌کنند؛ اکنون محققان انگلیسی دریافته‌اند که بخشی از این کربن در کف دریا جمع شده و در اثر حرکات صفحات تکتونیکی وارد زمین می‌شوند

شکل‌گیری الماس‌های فوق عمیق از آب دریا

به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان دانشگاه بریستول این فرآیند را در مقاله‌ای در مجله نیچر توضیح داده‌اند که طی آن، زمین از طریق فرورانش صفحه تکتونیکی به بازیافت کربن می‌پردازد و در نتیجه شکلی از الماس فوق عمیق شکل می‌گیرد.

محققان که آزمایشاتی را بر روی نمونه‌های کوچکی از سنگ مصنوعی کف دریا در دما و فشار بالا انجام داده بودند، دریافتند که این سنگها بخش اعظمی از کربن خود را در شرایطی معادل اعماق 300 تا 700 کیلومتری زیر سطح زمین آزاد می‌کنند.

علاوه بر آن، محققان واکنش سنگهای مذاب را با پوسته آزمایش کرده و توانستند ترکیب معدنی مشاهده شده در الماس‌های فوق عمیق را بازسازی کنند که اغلب در اعماق بیش از 250 کیلومتری شکل می‌گیرند.

این تحقیق نه تنها به توضیحی برای چگونگی شکل‌گیری الماس‌های فوق عمیق پرداخته، بلکه همچنین نشان می‌دهد آن‌ها در اصل یک تصویر از عمیق‌ترین بخشهای چرخه کربن زمین هستند. این امر آن‌ها را به ابزاری سودمند برای درک اتفاقات درون زمین تبدیل می‌کند.

منبع :