کشف خواص ضدسرطانی در مسکن‌های معمولی

پژوهشگران می‌گویند داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی می‌توانند منبع خوبی برای کشف درمان‌های جدید سرطان باشند.

کشف خواص ضدسرطانی در مسکن‌های معمولی

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه خوزستان متخصصان سرطان‌شناسی معتقدند مسکن‌های معمولی مانند دیکلوفناک، ولتارن، زیپسور، سولاراز، کامبیا و داروهایی از این دست نه تنها می‌توانند درد را تسکین بدهند بلکه خواص ضدسرطانی نیز داشته باشند.

محققان خاطرنشان کردند که دیکلوفناک می‌تواند خطر متاستاز بعد از عمل جراحی را از بین ببرد.

پن پانتزیارکا، استاد دانشگاه می‌گوید: «فعلا تاثیر مسکن‌ها بر متاستاز (ثانویه) مشخص شده و این موضوع در خصوص بیماری‌های اصلی که غالبا مرگ‌آور هستند مصداق ندارد.»

متاستاز یا "فراگستری" به گسترش و مهاجرت سلول‌های سرطانی از یک بافت به بافت‌های دیگر گفته می‌شود.

در برخی از سلول‌های توموری تعداد اندکی از خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند و سلول توموری هنوز کم و بیش شبیه سلول اولیه‌ای است که از آن منشأ گرفته ‌است. تومورهایی که در اثر این سلول‌ها پدید می‌آیند تومورهای خوش‌خیم نامیده می‌شود. تومورهای خوش‌خیم گسترش محدودی دارند و تومور فقط در همان محل سلول اولیه مشاهده می‌شود.

اما در برخی از سلول‌های توموری در اثر جهش‌های بیشتر اغلب خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند. این سلول‌ها پروتئین‌هایی را بیان می‌کنند که در حالت عادی در سلول‌های نرمال بیان نمی‌شوند. همچنین در این سلول‌ها از بیان برخی از پروتئین‌ها، جلوگیری می‌شود. این تغییرات در بیان پروتئین‌های سلولی باعث می‌شود سلول سرطانی ارتباط خود را با سلول‌های مجاور از دست بدهد و با تجزیه ماتریس بین‌سلولی از محل اولیه خود مهاجرت کرده و به محل دیگری برود و در آن جا نیز باعث ایجاد تومور شود. به عمل مهاجرت سلول‌های سرطانی از محل اولیه به محلی دیگر، متاستاز، و به این نوع تومورها، تومورهای متاستاتیک گفته می‌شود.

منبع :