ترمیم استخوانها با نانوپوسته‌های پلیمری

تیمی از محققان دانشگاه میشیگان، شیوه جدیدی را برای کمک به ترمیم استخوان ایجاد کردند که از نانو پوسته‌های پلیمری برای انتقال مولکول میکرو آر‌ان‌ای استفاده می‌کند.

ترمیم استخوانها با نانوپوسته‌های پلیمری

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این روش در آینده می‌تواند تاثیر بزرگی در طب احیا داشته باشد و سلولهای موجود در محل آسیب را برای کمک به ترمیم هدایت کند.

محققان این نانو پوسته‌ها را کره پلیمری می‌نامند.

پیتر ما، محقق و استاد دانشگاه میشیگان در آمریکا اظهار کرد: استفاده از کره پلیمری برای معرفی مولکول میکرو‌آر‌ان‌ای به سلول‌ها، همراه با دستور فعالسازی مکانیزم احیا و استخوان‌سازی سلول، فعالیت سلولهای موجود را برای ترمیم آسیب افزایش می‌دهد.

به گفته پژوهشگران، این فناوری می‌تواند به رشد استخوان در افرادی با شرایط ایمپلنت‌های دهانی، کسانی که تحت عمل جراحی استخوان و یا ترمیم مفصل قرار گرفته‌اند یا افراد دارای پوسیدگی دندان کمک کند.

پیتر ما گفت: این فناوری جدید که بر روی آن کار کرده‌ایم، راه را برای درمان‌های جدید با استفاده از دی‌ان‌ای و آر‌ان‌ای در طب احیا باز می‌کند و امکان درمان بیماریهای انسانی دیگر را افزایش می‌دهد.

این یافته‌ها در مجله Nature Communications منتشر شده است.

منبع :