کشف نشانه‌هایی از دومین ابرسیاه چاله کهکشان راه شیری

تیمی از ستاره‌شناسان، موفق به شناسایی نشانه‌هایی از یک سیاهچاله نامرئی با جرم حدود 100 هزار برابر جرم خورشید در کهکشان راه شیری شدند.

کشف نشانه‌هایی از دومین ابرسیاه چاله کهکشان راه شیری

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این تیم با استفاده از تلسکوپ رادیویی Nobeyama 45-m در ژاپن و تلسکوپ ASTE در شیلی توانسته‌اند یک سیاهچاله با جرم متوسط را در نزدیکی مرکز راه شیری شناسایی کنند.

سیاهچاله جدید ممکن است بتواند به دانشمندان در درک بهتر شکل‌گیری و تکامل ابر سیاهچاله‌هایی که در مرکز بیشتر کهکشان‌ها قرار دارند، کمک کنند.

مدرک وجود احتمالی این سیاهچاله، یک ابر گازی عجیب در حدود 200 سال نوری از هسته کهکشان راه شیری است. این ابر گازی موسوم به CO-0.40-0.22 حاوی گازی است که در طیف غیر معمولی از پراکندگی سرعت حرکت می‌کند. با وجود نبودن هیچ نوع چاله یا جسم فشرده‌ای در این ابر، این سیاهچاله می‌تواند دلیل اصلی پراکندگی سرعت باشد.

در صورت اثبات این کشف، این نخستین بار است که یک سیاهچاله با جرم متوسط شناسایی شده است.

این کشف می‌تواند راه‌های جدیدی را در جست‌وجو برای سیاهچاله‌ها با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی باز کند. با وجود برآوردها در مورد برخورداری کهکشان راه شیری از 100 میلیون سیاهچاله، تنها تعداد محدودی از آن‌ها توسط رصدخانه‌های پرتو ایکس شناسایی شده‌اند. بررسی ابرهای گازی فشرده با پراکندگی سرعت گسترده‌تر مانند CO-0.40-0.22 می‌تواند موقعیت‌های سیاهچاله‌های بیشتری را آشکار سازد.

جزئیات این یافته‌ها در مجله Astrophysical منتشر شده است.

منبع :