روش جدید محققان دانشگاه تهران برای درمان کودکان اوتیستیک

برای نخستین بار در کشور روشی تازه برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم در دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفت.

روش جدید محققان دانشگاه تهران برای درمان کودکان اوتیستیک

به گزارش سرویس علمی ایسنا، بر اساس نتایج این تحقیق، تمرینات مداخله‌ای اسب‌دوانی، سبب بهبود رفتارهای کلیشه‌ای کودکان پسر دارای اختلال طیف اوتیسم شد.

در این پژوهش که توسط عباس مینویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر محمود شیخ انجام شد، ثابت شد که تمرینات مداخله‌ای اسب‌دوانی، سبب بهبود رفتارهای کلیشه‌ای کودکان پسر دارای اختلال طیف اوتیسم می‌شود.

این تحقیق که برای نخستین بار در کشور و در دانشگاه تهران انجام شده است، تاثیر تمرینات مداخله‌ای اسب‌دوانی بر کودکان پسر مبتلا به اختلال اوتیسم ۸ تا ۱۲ سال را نشان می‌دهد و امید می‌رود با استفاده از این روش که زمینه‌های آن در کشور به خوبی مهیاست، بتوان به بهبود رفتار و درمان کودکان اوتیسم کمک جدی کرد.

اوتیسم نوعی اختلال نافذ رشدی است که با آسیب شدید در تعاملات اجتماعی و رفتارها و مهارت‌های ارتباطی و نیز وجود رفتارها، علایق و فعالیت‌های کلیشه‌ای در کودکان مشخص می‌شود و روش‌های درمان آن محدود و در عین حال زمان‌بر است.

منبع :