نوروز 96

تحلیل آزمون 25 دی سوم معماری

مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در هر آزمون داشته باشیم.با سلام خدمت شما عزیزان و خسته نباشید از روزهای پایانی امتحانات و آزمون 25 دی

، مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در هر آزمون داشته باشیم.

و اما آزمون 25 دی، این آزمون در بین 1177شرکت کننده، نتایج زیر به همراه داشته است:

متوسط درصد دروس به شرح زیر بوده است:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

43%

نقشه کشی معماری

20%

عناصر و جزییات

39%

تاسیسات ساختمان

37%

مبانی طراحی معماری

39%

که مشخص است، آشنایی با بناهای تاریخی آسان­ترین و نقشه‌کشی معماری سخت­ترین درس در پاسخگویی شما عزیزان بوده است.به نظر میرسد که در این متوسط درصد دروس در سه درس عناصر و نقشه‌کشی و تاسیسات تاریخی کاهش بوده و در درس آشنایی با بناها و مبانی طراحی افزایش داشته است.

تعداد داوطلبانی که در در دروس 100 درصد زده اند:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

6

نقشه کشی معماری

-

عناصر و جزییات

-

تاسیسات ساختمان

1

مبانی طراحی معماری

6

سوالات دشوار در هر درس نیز به شرح زیر بوده است:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

42-55-60

نقشه کشی معماری

91-92 و 95 تا 98

عناصر و جزییات

65-68-70-71-72

تاسیسات ساختمان

-

مبانی طراحی معماری

83

جدول تطابق چند از 10 نیز به شرح زیر میباشد.

نام درس

7000

6250

5500

4750

مصوب کانون

6

5

4

2

آزمون 25 دی

7

6

4

3

و در آخر برای جمع بندی نهایی در امتحانات مطالعه کتاب جامع معماری به شما پیشنهاد می‌شود.

موفق باشید

تابع از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی