تحلیل آزمون 25 دی سوم معماری

مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در هر آزمون داشته باشیم.

تحلیل آزمون 25 دی سوم معماری

با سلام خدمت شما عزیزان و خسته نباشید از روزهای پایانی امتحانات و آزمون 25 دی

، مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در هر آزمون داشته باشیم.

و اما آزمون 25 دی، این آزمون در بین 1177شرکت کننده، نتایج زیر به همراه داشته است:

متوسط درصد دروس به شرح زیر بوده است:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

43%

نقشه کشی معماری

20%

عناصر و جزییات

39%

تاسیسات ساختمان

37%

مبانی طراحی معماری

39%

که مشخص است، آشنایی با بناهای تاریخی آسان­ترین و نقشه‌کشی معماری سخت­ترین درس در پاسخگویی شما عزیزان بوده است.به نظر میرسد که در این متوسط درصد دروس در سه درس عناصر و نقشه‌کشی و تاسیسات تاریخی کاهش بوده و در درس آشنایی با بناها و مبانی طراحی افزایش داشته است.

تعداد داوطلبانی که در در دروس 100 درصد زده اند:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

6

نقشه کشی معماری

-

عناصر و جزییات

-

تاسیسات ساختمان

1

مبانی طراحی معماری

6

سوالات دشوار در هر درس نیز به شرح زیر بوده است:

نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

42-55-60

نقشه کشی معماری

91-92 و 95 تا 98

عناصر و جزییات

65-68-70-71-72

تاسیسات ساختمان

-

مبانی طراحی معماری

83

جدول تطابق چند از 10 نیز به شرح زیر میباشد.

نام درس

7000

6250

5500

4750

مصوب کانون

6

5

4

2

آزمون 25 دی

7

6

4

3

و در آخر برای جمع بندی نهایی در امتحانات مطالعه کتاب جامع معماری به شما پیشنهاد می‌شود.

موفق باشید