دانش‌آموزان اوکراینی و علاقه به یادگیری زبان پارسی

علاقه به فراگیری زبان فارسی در میان دانش آموزان اوکراینی موج می‌زند.

دانش‌آموزان اوکراینی و علاقه به یادگیری زبان پارسی

علاقه به فراگیری زبان فارسی در میان دانش‌آموزان اوکراینی موج می‌زند.

به‌گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش براساس گزارش خبرگزاری پانا از راشاتودی، علاقه به فرهنگ و زبان فارسی در مدارس اوکراین به شکل چشمگیری وجود دارد تا آنجا که شمار زیادی از دانش‌آموزان این کشور، رشته ادبیات فارسی را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها انتخاب می‌کنند.

در همین راستا، فراگیری زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ایرانی به شکل جدی‌تری وارد مدارس اوکراین شده است و دانش‌آموزان با شور و علاقه در کلاس‌های آموزش زبان فارسی شرکت می‌کنند.

علاقه به ادبیات فارسی سبب شده است که این درس به عنوان کلاس‌های فوق‌برنامه مدارس به دانش‌آموزان تدریس می‌شود.

منبع :

مهلا کاشانی