دستگاه‌های اتوماسیون تغذیه در دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی واقع در استان البرز ۲ دستگاه وب کیوسک اتوماسیون تغذیه نصب و راه اندازی کرد.

دستگاه‌های اتوماسیون تغذیه در دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی واقع در استان البرز ۲ دستگاه وب کیوسک اتوماسیون تغذیه نصب و راه اندازی کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، دانشگاه خوارزمی ۲ دستگاه وب کیوسک اتوماسیون تغذیه در جهت استفاده دانشجویان دختر و پسر در محل سالن غذاخوری پریس کرج نصب و راه اندازی کرد.

دانشجویانی که هنگام تحویل غذا کارت تغذیه شان را بهمراه ندارند می توانند توسط این دستگاه های وب کیوسک اقدام به تهیه فیش فراموشی وعده غذایی رزرو شده خود کرده و مبلغ ۳۰۰ تومان بعنوان جریمه از حساب تغذیه شان کسر خواهد شد.

منبع :

مهلا کاشانی