تحلیل آزمون 25 دی سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 25 دی، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود.

تحلیل آزمون 25 دی سوم تجربی

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 25 دی، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 25 دی سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده ترازهای 5500، 7000 دو واحد و در تراز 6250 آزمون سه واحد و در تراز 4750 یک واحد ازمون سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده همه ترازها  یک واحد آزمون سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس فیزیک، در همه محدوده ها آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل بوده و فقط در محدوده تراز 4750 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

خرید کتاب