ارزیابی و تحلیل آزمون 25 دی سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 25 دی 94 سال چهارم انسانیدوست خوب کانونی؛ سلام!

با پایان یافتن امتحانات نیم‌سال اول مدارس، امروز شما در اولین آزمون جمع‌بندی شرکت نمودید. در واقع، آزمون امروز (25 دی) اولین آزمونی بود که شما را وادار نمود تا در جلسه‌‌ی آزمون، حجم نسبتاً زیادی از مباحث را در ذهن خود جمع‌بندی و مرور کرده و با تجربه‌ی یک آزمون نسبتاً جامع، خود را هرچه بیش‌تر برای شرکت در کنکور سراسری آماده نمایید. در برنامه‌ی آزمون‌های کانون، چهار آزمون جمع‌بندی دیگر (غیر از سه آزمون جامع پایانی و مشابه با کنکور) نیز تعبیه شده (9 بهمن، 7 فروردین، 20 فروردین و 31 اردیبهشت) تا با تجربه‌ی چندین آزمون جمع‌بندی و اصطلاحاً آزمون‌های نیمه‌جامع، برای سه آزمون جامع پایان سال تحصیلی و در نهایت شرکت در کنکور سراسری آماده شوید.

البته یادآور می‌شویم که آزمون جمع‌بندی بعدی با موضوع «جمع‌بندی مباحث پایه نیم‌سال اول» در تاریخ 9 بهمن برگزار خواهد شد. پس از همین امروز، آستین‌های همت خودتان را برای موفقیت هرچه بیش‌تر در آزمون بعدی، بالا بزنید!!

یک توصیه مهم: با توجه به اینکه آزمون 9 بهمن، دوره مباحث پایه در آزمون‌های گذشته است، لذا از مرور اشتباهات خود در آزمون‌های برگزار شده قبلی و نیز یادگیری از سوال‌های نشان‌دار خود در آزمون‌ها و کتاب آبی غافل نشوید. به خود قول دهید تا در آزمون آینده اشتباهات قبلی خود را در موارد مشابه تکرار نکنید!

در آزمون 25 دی چه گذشت؟

الف) وضعیت سیستم‌ ده‌دهی (چند از ده) درس‌های اختصاصی:

برای آن‌که اطلاعات استخراج شده از سیستم ده‌دهی آزمون امروز، حالت کاربردی و مفیدی برای شما داشته باشد و در حد یک اطلاع‌رسانی صرف از سوی ما به شما باقی نماند؛ خواهشمندیم تا اطلاعات کلی مندرج در جداول زیر را با نتیجه‌ای که شما شخصاً در آزمون امروز کسب نموده‌اید، مقایسه کنید. از نتایج حاصل از این مقایسه می‌توانید برای بهبود رتبه و تراز خود در آزمون آینده (9 بهمن) بهره ببرید. (یک بار امتحان کنید! یقین داریم مشتری خواهید شد!!!)

خانه‌های زرد به این معنی است که سطح دشواری سؤال‌ها یک واحد از سطح دشواری میانگین سؤال‌های کنکورهای سه سال اخیر دشوارتر بوده و رنگ قرمز به معنی دو واحد دشوارتر است. از سوی دیگر رنگ سبز به معنی یک واحد آسان‌تر و رنگ آبی به معنی دو واحد آسان‌تر می‌باشد. خانه‌های سفید رنگ نیز انطباق آزمون با معیار کنکور را نشان می‌دهند.

ارزیابی و تحلیل آزمون 25 دی سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 25 دی سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 25 دی سال چهارم انسانی

 از مجموع 40 خانه مربوط به سیستم دهدهی آزمون 25 دی:

12 خانه سفید است؛ یعنی دقیقاً منطبق بر معیار کنکور سراسری

14 خانه سبز است؛ یعنی یک واحد آسان‌تر از معیار کنکور سراسری

6 خانه زرد است؛ یعنی یک واحد دشوارتر از معیار کنکور سراسری

7 خانه آبی است؛ یعنی دو واحد آسان‌تر از معیار کنکور سراسری

1 خانه قرمز است؛ یعنی دو واحد دشوارتر از معیار کنکور سراسری

ارزیابی و تحلیل آزمون 25 دی سال چهارم انسانی

ج) آسان‌ترین و دشوارترین سؤالات آزمون اختصاصی آزمون 25 دی کدام سؤالات بوده‌اند؟

در جدول زیر می‌توانید مشاهده نمایید که در هر درس، کدام سؤال‌ها دشوار بوده‌اند؛ یعنی تعداد کم‌تری از دانش‌آموزان موفق شده‌اند به آن‌ها پاسخ صحیح دهند و نیز می‌توانید مشاهده کنید که کدام سؤال‌ها، آسان بوده‌اند و تعداد زیادتری از دانش‌آموزان توانسته‌اند به