مقاله‌ی کاظم قلم چی : نیم سال دوم آغازی مهم‌تر است!

مقاله‌ی کاظم قلم چی را در زیر بخوانید...

مقاله‌ی کاظم قلم چی : نیم سال دوم آغازی مهم‌تر است!

در نیم سال دوم ارزیابی دقیق تری از خود دارید . کارنامه ی امتحانات مدرسه در نیم سال اول وکارنامه های کانون و جدول جمع بندی هفتگی در دفتر برنامه ریزی تان سه عاملی هستند که به شما کمک می کنند تا ارزیابی واقعی تری از خود داشته باشید و هدف گذاری بهتری برای خود انجام دهید .

در نیم سال دوم دوران تعطیلات نوروز فرصتی طلایی است تا یادگیری های ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنید . دوران طلایی نوروز هم چون دوره ی امتحانات مدرسه به شما کمک می کند تا آموخته هایتان را جمع بندی کنید با این تفاوت که دیگر هیجان و استرس امتحان را ندارید و با آرامش بیشتر می توانید یادگیری هایتان را جمع بندی کنید .دانش آموزان سال های سوم وچهارم دبیرستان و داوطلبان کنکور در دوران طلایی نوروز دو آزمون وسایر دانش آموزان یک آ زمون دارند . تابلوی دوران طلایی نوروز سبب انسجام فکر و برنامه ی شما برای مطالعه در این دوره ی مهم می شود .

نیم سال دوم زمان خانه تکانی و مهندسی دوباره ی منابع هم هستند .

یک دوره ی چند ماهه با منابع قبلی کار کرده اید و این منابع امتحان خود را پس داده اند اکنون زمان آن است که در مواردی که اولویت منابع را رعایت نکرده اید و منابعتان موثر نبوده اند . منابع موثر با سوال های استاندارد و شناسنامه دار را جایگزین منابع متعدد، پرحجم یا کم بازده کنید . اولویت بندی منابع را درنظر بگیرید .کتاب های طبقه بندی شده ، کتاب های سه سطحی وسوال پرتکراررا برای طول نیم سال در اولویت قرار دهید این کتاب ها سبب می شونداتلاف وقت نداشته باشید و زمان خودرا هدر ندهید.

از سوی دیگر کتاب های جمع بندی ، زردعمومی و زرد اختصاصی و کتاب های نوروز برای دوران نوروز و دوران جمع بندی شما موثر خواهند بود .

در نیم سال دوم انگیزه ی شما بیشتر می شود و هم چون مسابقات ورزشی هر چه به پایان مسابقه نزدیک می شوید بر تلاش خود می افزایید بنابراین اگر در نیم سال اول به همه ی خواسته های خود نرسیده اید نگران نباشید زیرا اگر خوب هدف گذاری و برنامه ریزی کنید پیشرفت زیادتری خواهید داشت . دانش آموزانی که در نیم سال اول نتایج خوبی کسب کرده اند نیز نباید دچار غفلت و غرور و کم کاری شوند زیرا موقعیت خود را از دست خواهید داد .

شما در نیم سال دوم علاوه بر زحمت و تلاش نیاز به ارزیابی دقیق از وضعیت خودتان دارید و باید بتوانید با توجه به نیازها و خواسته هایتان برای خود هدف گذاری وبرنامه ریزی کنید :

  • زحمت و تلاش بیشتر

  • ارزیابی و شناخت واقعی از خود

  • مهندسی دوباره ی منابع

  • هدف گذاری متناسب با شخصیت و کاراکتر آموزشی خود

  • برنامه ریزی منطقی

این هاپنج عاملی هستند که در نیم سال دوم به آن ها نیاز دارید . ابتدا باید خودتان تصمیمی تازه بگیرید ما هم برایتان امکانات مهمی فراهم کرده ایم : کارنامه ی پنج نوع درس و کارنامه ی مبحثی در پایان نیم سال اول در کنار کارنامه ی مدرسه و جدول جمع بندی هفتگی در دفتر برنامه ریزی ابزارهایی هستند که شما را در شناخت واقعی توانایی ها و نیازهایتان به صورت روش مند راهنمایی و هدایت خواهند کرد .

برای هدف گذاری کوتاه مدت کماکان از روش هدف گذاری چند از ده استفاده کنید .

برای برنامه ریزی ، دفتر برنامه ریزی را با جدیت تکمیل کنید و اگر درمیانه ی راه سستی کرده اید از آغاز نیم سال دوم دفتر را و به ویژه صفحه ی۱۸۲ را تکمیل کنید . تابلوی نوروز نیز آماده است و برای برنامه ریزی دوران طلایی نوروز به شما جهت خواهد داد و فکر و برنامه ی شما را منظم خواهد ساخت.

برای ارزیابی و انجام مراحل پنج گانه خودتان خوب فکر کنید با پدرو مادرتان گفت وگو کنید با دوستان سخت کوش و پرتلاشتان ، چالش ها و راهکارهایتان را در میان بگذارید ونظرات پشتیبان خود را بشنوید و در پایان خودتان تصمیم بگیرید.

وقتی در نمودار کارنامه ی خود به غیبت های احتمالی نگاه می کنید و یا وقتی در کارنامه ی پنج نوع درس جای خالی غیبت ها را می بینید و یا وقتی در کارنامه ی مبحثی تعداد کم سوال ها را که به دلیل غیبت ها ایجاد شده اند مشاهده کنید متوجه می شوید که ارزیابی ها فقط وقتی کامل هستند و به شما کمک می کنند که هیچ گاه در آزمون ها غیبت نکنید . وقتی غیبت کنید برنامه و آزمون برنامه ای در حد یک آزمون آزمایشی و سنجشی تقلیل می یابد و کم اهمیت می شود و شناخت شما از خودتان کمتر می شود . اگر آمادگی کامل ندارید بدانید که ایستگاه های جبرانی در راه است .در هیچ آزمونی غیبت نکنید . نیم سال دوم آغازی مهم تر است .