نوروز 96

ویژگی‌های آزمون9 بهمن گروه‌های کنکوری

نکات مهم آزمون9 بهمن گروه‌های کنکوریویژگی های آزمون9 بهمن گروه های کنکوری

فایل های ضمیمه
پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی