چای ایرانی سالم‌تر از چای خارجی است

چای ایرانی به دلیل استفاده کمتر از آفت کش‌ها سالم‌تر از چای خارجی است.

چای ایرانی سالم‌تر از چای خارجی استرستگار مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص کیفیت چای ایرانی و خارجی بیان کرد: آزمون‌های انجام شده روی چای‌های خارجی و ایرانی نشان داد که میزان آفت‌کش‌های چای ایرانی کمتر از چای خارجی است بنابراین چای ایرانی قابل مقایسه و رقابت با چای‌های خارجی است. 

وی افزود: تست‌ها حاکی از آن است که چای خارجی کاملا سالم و قابل قبول است. 

رستگار در مورد مصرف چای‌های فله‌ای عنوان کرد: چای‌های فله‌ای به دلیل اینکه برند مشخصی ندارد و تحت نظارت وزارت بهداشت نیست ممکن است گاهی دچار تقلب شود،‌ البته ما گاهی نمونه‌هایی را جمع آوری می‌کنیم و آزمون‌های لازم را روی آن ها انجام می‌دهیم. 

منبع :