محمد خندان:سوالات دام دار آزمون‌ها - ریاضیات تجربی

در اینجا تعدادی سوال آورده شده که بیش از 25 درصد از دانش آموزان به آنها اشتباه پاسخ داده اند.


در اینجا تعدادی سوال آورده شده که بیش از 25 درصد از دانش آموزان به آنها اشتباه پاسخ داده اند.این سوالات ،سوال های دام دار آزمون های قلم چی از ابتدای سال تا الان ((مهر تا دی 94)) بوده اند.مهم ترین دلیل جمع آوری این سوالها این است که برخی از دانش آموزان دوباره سوالات را بررسی نمیکنند و اشتباه خود را نمی یابند.بررسی دوباره این سوالات میتواند مقدمه ای برای پیروزی بعدی شما باشد.


محمد خندان-عضو گروه تولید آزمون((ریاضیات تجربی))

فایل های ضمیمه
محمد خندان

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی