کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)

برنامه کلاس‌های آنلاین همایش جمع بندی دروس پایه متناسب با آزمون 9 بهمن را اینجا ببینید...


برنامه کلاس های آنلاین همایش جمع بندی دروس پایه متناسب با آزمون 9 بهمن را اینجا ببینید...


برای مشاهده کلاس ها در زمان ذکر شده اینجا را کلیک کنید

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)


بازپخش همایش های جمع بندی دروس پایه

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی فیزیک نیما نوروزی - بخش اولکلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی فیزیک نیما نوروزی - بخش دوم  
کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی فیزیک نیما نوروزی - بخش سوم 

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)همایش جمع بندی حسابان احسان کریمی - بخش اول

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)همایش جمع بندی حسابان احسان کریمی - بخش دوم
کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)همایش جمع بندی حسابان احسان کریمی - بخش سوم

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی زیست شناسی چهارم تجربی(بخش اول)

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)هجمع بندی زیست شناسی چهارم تجربی(بخش دوم)
کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی زیست شناسی چهارم تجربی(بخش سوم)
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب