کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)

برنامه کلاس‌های آنلاین همایش جمع بندی دروس پایه متناسب با آزمون 9 بهمن را اینجا ببینید...

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)


برنامه کلاس های آنلاین همایش جمع بندی دروس پایه متناسب با آزمون 9 بهمن را اینجا ببینید...


برای مشاهده کلاس ها در زمان ذکر شده اینجا را کلیک کنید

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)


بازپخش همایش های جمع بندی دروس پایه

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی فیزیک نیما نوروزی - بخش اولکلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی فیزیک نیما نوروزی - بخش دوم  
کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی فیزیک نیما نوروزی - بخش سوم 

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)همایش جمع بندی حسابان احسان کریمی - بخش اول

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)همایش جمع بندی حسابان احسان کریمی - بخش دوم
کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)همایش جمع بندی حسابان احسان کریمی - بخش سوم

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی زیست شناسی چهارم تجربی(بخش اول)

کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)هجمع بندی زیست شناسی چهارم تجربی(بخش دوم)
کلاس آنلاین :همایش‌های جمع بندی (زیست - شیمی - فیزیک - حسابان)جمع بندی زیست شناسی چهارم تجربی(بخش سوم)
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب