کدینگ دانش‌آموزی در راه است

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش آموزی را توسعه خواهیم داد تا آنها با وارد کردن کد به مواد آموزشی در فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

کدینگ دانش‌آموزی در راه است

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش آموزی را توسعه خواهیم داد تا آنها با وارد کردن کد به مواد آموزشی در فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید محتوای آموزشی الکترونیکی گفت: به دنبال این هستیم تا با مطالعه جدید سیاست های کیف الکترونیکی، آموزش با تبلت و کدینگ دانش آموزی را که چند سال پیش مطرح کرده بودیم تعقیب کنیم و فناوری های جدید را در حوزه آموزش توسعه دهیم.

وی افزود: معتقدیم باید در چشم انداز 1404 به فناوری های جدید در بخش آموزش مجهز شویم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تصریح کرد: با دادن شعار آموزش و پرورش دوست دار محیط زیست، تولید محتوای آموزشی الکترونیکی را دنبال می کنیم.

حجت الاسلام محمدیان بیان کرد: کتاب هیچ گاه حذف نمی شود و کتاب همواره عاشقان خود را دارد.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بسته آموزشی که تولید می‌کنیم بسیاری از اجزای این بسته در محیط تعاملی می تواند بدون استفاده از مواد اولیه فیزیکی باشد حتی از سی دی هم استفاده نمی کنیم چراکه بازیافت آن در محیط زیست ایجاد زحمت می کند.

حجتالاسلام محمدیان تاکید کرد: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش‌آموزان را توسعه خواهیم داد. دانش آموزان با داشتن یک کد وارد فضای مجازی می شوند.

به گفته  وی در برنامه ششم سازمان پژوهش و برنامه ریزی توسعه فناوری های جدید دنبال می شود.

منبع :

مهلا کاشانی