اعلام رتبه‌بندی ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی

رتبه‌بندی عملکرد ادارات مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۹۳ اعلام شد.رتبه‌بندی عملکرد ادارات مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۹۳ اعلام شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، اداره آموزش و پایش سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت، رتبه بندی عملکرد ادارات مشاوره و سلامت‌روان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۹۳ را منتشر کرد.

عملکرد ادارات مشاوره و سلامت‌روان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۹۳ بر اساس هفت شاخص استاندارد ارزیابی و رتبه‌بندی شده است.

این هفت شاخص شامل مشاوره غیر حضوری (تلفنی)، پایش سلامت روان دانشجویان ورودی جدید، مشاوره حضوری، پیشگیری سطح اول (شامل کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی، نشست های خوابگاهی، جزوات اطلاع رسانی و بروشورها) است.

همچنین برگزاری جلسات (جلسات نحوه تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانشناختی، کمیته های روان شناختی، هسته های مشاوره و پیشرفت تحصیلی، جلسات شورای تامین بهداشت روان)،  ورود اطلاعات از طریق سامانه فرابر و نظر شورای ارزیابی وزارت بهداشت از دیگر شاخص  های این رتبه بندی است.

نتایج رتبه بندی ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۹۳

اعلام رتبه‌بندی ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی

نتایج رتبه بندی ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۹۳

اعلام رتبه‌بندی ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی

بر اساس این رتبه بندی اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم کردستان رتبه اول را کسب کرده است.

منبع :

مهلا کاشانی