راه‌اندازی رشته ریاضیات مالی در واحد علوم و تحقیقات

مدیر گروه رشته ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات گفت: رشته ریاضیات مالی در مقطع کارشناسی ارشد سال آینده در این واحد دانشگاهی راه اندازی می‌شود.

راه‌اندازی رشته ریاضیات مالی در واحد علوم و تحقیقات

مدیر گروه رشته ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات گفت: رشته ریاضیات مالی در مقطع کارشناسی ارشد سال آینده در این واحد دانشگاهی راه اندازی می شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، محسن رستمی مال خلیفه گفت: مرکز تحقیقات بهره وری واحد علوم و تحقیقات با هدف ارزیابی عملکرد، بهره وری، کارایی و اثربخشی ارگان ها و دستگاه های مختلف کشور راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: برنامه داریم رشته های ریاضیات مالی و ریاضیات زیستی در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد راه اندازی شود.

مدیر گروه رشته ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات بیان داشت: ایجاد شرکت دانش بنیان در گروه ریاضی کاربردی با همکاری سایر گروه های مرتبط مانند صنایع و مدیریت در دستور کار این واحد است.

رستمی مال خلیفه از قرار داشتن واحد علوم و تحقیقات در جایگاه دوم رشته ریاضیات کاربردی در جهان با اختلاف یک رکورد علمی پس از دانشگاه علوم و تکنولوژی چین خبر داد و گفت: این گروه دارای دو نشریه علمی پژوهشی به نام های ریاضیات صنعتی و پژوهش های نوین در ریاضی است.

وی با اشاره به توجه ویژه به بحث ریاضیات فازی در جهان و ورود آن به صنایع گوناگون افزود: هدف مطالعات رشته ریاضیات کاربردی، بهینه سازی و به عبارت دیگر پاسخ دهی حداکثری به تقاضا با امکانات محدود و صرف کمترین هزینه است.

منبع :

مهلا کاشانی