ساخت سلول درمانی گلیوم سرطان

محققان یک نوع سلول چربی را ابداع کردند که می‌تواند سلول‌های سرطانی را هدف قرار دهد.

ساخت سلول درمانی گلیوم سرطانبه گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشان دادند که سلول‌های چربی قادر به نفوذ به سلول‌های خونی مغزی در موش و دنبال کردن تومورها در مراحل اولیه تشکیل هستند. بر این اساس رشد بافت‌های سرطانی عامل شناخته شده‌ای به نام گلیوما  است که برای حدود 30 درصد تومورهای مغزی کار تهاجم را برعهده دارند.

بعضی از توسعه‌های تهاجمی به خاطر این که پرده‌ی حافظ خونی از بین رفته تشخیص آن به وسیله MRI مشکل ساز می‌شود و به همین علت پژوهشگران یک نوع جدیدی از سلول‌های چربی را کشف کردند تا با حضور خود در محل تشکیل سلول‌های سرطانی از پیشرفت این بیماری جلوگیری کند.

بیماران مبتلا به گلیوم، با روش پرتو درمانی و عمل جراحی، فرد التیام می‌یابد اما اگر این تومورها مقاوم شده باشند، دیگر پرتو درمانی مؤثر نیست و تومور سرتاسر مغز را فرا می‌گیرد.

مطالعات نشان می‌دهد که بیماری گلیوما تا زمانی که عود نکرده باشد، در عکسبرداری خود را نشان نمی‌دهد و تحقیقات نشان می‌دهد که آنها قادر به نفوذ در پرده محافظتی مغز هستند.

غشاء محافظ احاطه کننده سلول‌های مغزی متأسفانه اجازه ورود به سلول‌های درمانگر را ندارد و حفظ سلول‌های سرطانی گلیوما می‌تواند از آنها رد شوند.

محققان دانشگاه بن آلمان ادعا کردند که یک نوع سلول‌های چربی که شامل ماده حاجب است را ابداع کردند که از یک مسیر خاص از پرده مغزی گذشته و با جاسازی در بین پروتئین‌های مغز، سلول‌های گلیوما را مورد هدف قرار می‌دهد. این پزشکان نام این ماده را مکنوپست نامیدند. این محققان دریافتند که سلول‌های چربی به خوبی قادر است که به پرده مغزی موش نفوذ کرده و به دنبال تومورها در مراحل اولیه برود، محققان دریافتند که این سلول‌های چربی پنهانی در غشاء نفوذ کرده و این روش می‌تواند جایگزین روش درمان شیمی درمانی اثرات آن در بلند‌مدت در بدن باقی می‌ماند، باشد.

منبع :