کالیفرنیا در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از زمین/پانورامای عمودی ناسا

عکس روز ناسا به تصویری دیدنی از سحابی کالیفرنیا تعلق پیدا کرده است. این سحابی در فاصله هزار سال نوری با زمین قرار دارد و به خاطر شباهتش به نقشه ایالت کالیفرنیا آمریکا این نام را گرفته است.

کالیفرنیا در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از زمین/پانورامای عمودی ناسا

عکس روز ناسا به تصویری دیدنی از سحابی کالیفرنیا تعلق پیدا کرده است. این سحابی در فاصله هزار سال نوری با زمین قرار دارد و به خاطر شباهتش به نقشه ایالت کالیفرنیا آمریکا این نام را گرفته است.


کالیفرنیا در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از زمین/پانورامای عمودی ناسا


سحابی کالیفرنیا (NGC 1499) یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی برساووش است. این سحابی قطری به اندازه‌ ۱۰۰ سال نوری دارد و یکی از سوژه‌های جذاب برای عکاسان نجومی است. این سحابی به رنگ قرمز می‌درخشد. رنگ قرمز آن به این دلیل است که الکترون‌های آزاد که بر اثر نور ستاره‌های مجاور از اتم‌های هیدروژن جدا شده بودند، دوباره به یون‌های هیدروژن می‌پیوندند. ستاره‌ی خیلی پرنور آبی رنگی که پایین سحابی می‌بینید، مسئول اصلی یونیزه کردن گازهای این سحابی است. 

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب