عکس روز نشنال جئوگرافیک از لاک‌پشت‌های جزیره مایوت

عکس روز ناسا به تصویری از یک لاک‌پشت تعلق دارد که در غروب آفتاب سواحل جزیره مایوت در حال آمدن به سطح آب است. جزیره مایوت شهرت فراوانی به خاطر لاک‌پشت‌هایش دارد.

عکس روز نشنال جئوگرافیک از لاک‌پشت‌های جزیره مایوت

 عکس روز ناسا به تصویری از یک لاک‌پشت تعلق دارد که در غروب آفتاب سواحل جزیره مایوت در حال آمدن به سطح آب است. جزیره مایوت شهرت فراوانی به خاطر لاک‌پشت‌هایش دارد.

عکس روز نشنال جئوگرافیک از لاک‌پشت‌های جزیره مایوت


منبع :

مهلا کاشانی